Il-kummenti ta’ Dr. Miriam Sciberras, qabel il-vot finali fuq l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni

It-Tlieta, 19 ta’ Ġunju 2018: Il-kummenti ta’ Dr. Miriam Sciberras, Chaiperson ta’ LifeNetwork Foundation Malta, ftit ħin qabel il-vot finali fuq l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. (Abbozz No. 37) – Continue reading Il-kummenti ta’ Dr. Miriam Sciberras, qabel il-vot finali fuq l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni

Il-Liturġija tal-Kelma tas-Solennita’ tat-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista

Riflessjoni ta’ Angelo Xuereb

Il-Knisja fl-24 ta’ Ġunju tiċċelebra s-sollennità tat-twelid ta’ San Ġwann Battista. Din il-festa għandha l-quddiesa tal-Vġili jiġifieri dik ta’ lejlietha. B’dan il-mod il-Liturġija tal-Kelma tippreżentalna sitt lezzjonijiet flimkien mas-Salm Responsorjali. Continue reading Il-Liturġija tal-Kelma tas-Solennita’ tat-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista

L-Isqof Mario Grech, fi tmiem is-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella sj

It-Tlieta, 19 ta’ Ġunju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fit-tmiem tas-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella sj fil-Kappella tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria.

Continue reading L-Isqof Mario Grech, fi tmiem is-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella sj

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Joseph Magro, Persuna Adottata

Il-messaġġ ta’ Joseph Magro li kien adottat mir-Rumanija ta’ tmien snin, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“L-emendi fil-liġi li b’għażla toħloq tfal li ma jkunux jafu min huma l-mama’ u l-papa’ tagħhom, ma narahiex ġustizzja soċjali.” Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Joseph Magro, Persuna Adottata

Il-Korea t’Isfel: Mixja favur il-Ħajja. Le għall-abort

It-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018: Seoul (Agenzia Fides) – Il-Kattoliċi Koreani nedew mixja għad-difiża tal-ħajja: dan huwa l-ispirtu tal-“March for Life”  mixjali saret fit-toroq ta’ Seoul fis-16 ta’  Ġunju 16 sabiex jgħidu “le” għall-legalizzazzjoni tal-abort u jaffermaw mill-ġdid l-impenn għall-protezzjoni tal-ħajja umana fil-bidu tat-twelid tagħha. Continue reading Il-Korea t’Isfel: Mixja favur il-Ħajja. Le għall-abort

In-nisrani jitlob għall-għadu tiegħu u jħobbu

It-Tlieta 19 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal min jippersegwitakom: dan hu l-misteru li għandhom iħaddnu l-Insara biex ikunu perfetti bħall-Missier. Dan affermah il-Papa Franġisku fl-omelija tal-lum, it-Tlieta 19 ta’ Ġunju, dwar is-silta tal-Vanġelu meħuda minn San Mattew. Continue reading In-nisrani jitlob għall-għadu tiegħu u jħobbu