In-nisrani jitlob għall-għadu tiegħu u jħobbu

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 19 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom u itolbu għal min jippersegwitakom: dan hu l-misteru li għandhom iħaddnu l-Insara biex ikunu perfetti bħall-Missier. Dan affermah il-Papa Franġisku fl-omelija tal-lum, it-Tlieta 19 ta’ Ġunju, dwar is-silta tal-Vanġelu meħuda minn San Mattew.

Il-maħfra, it-talb, l-imħabba lejn min irid ifarrakna, lejn l-għadu tagħna: il-kelma ta’ Ġesù biss tista’ tasal għal dan. Il-Papa Franġisku kkwota l-vers 43 tal-Vanġelu tal-lum u ammetta li hu diffiċli umanament li nimxu fuq il-mudell tal-Missier ċelesti li mħabbtu hi universali. Għalhekk, il-Qdusija Tiegħu reġa’ tefgħalna din l-isfida li għandu n-Nisrani, jiġifieri li jitlob lill-Mulej il-grazzja biex jagħraf ibierek lill-għadu tiegħu u jħobbu. Nitolbu għall-għadu tagħna minkejja li hu diffiċli, imma xorta waħda nagħmlu dan fit-talba li għallimna Ġesù.

Imma hu verament diffiċli li nitlob għal min irid jipprova jfarrakni, li nitlob lil Alla jbierek lill-għadu tiegħi. Jekk niftakru fis-seklu li għadda f’dawk il-povri Nsara li kienu jintbagħtu s-Siberja biex imutu bil-kesħa, dawn kellhom jitolbu għall-gvern bojja li kien jibgħathom hemmhekk? Madankollu nafu li bosta minnhom hekk għamlu, talbu.

Niftakru f’Auschwitz u l-kampijiet ta’ konċentrament l-oħrajn: in-nies li kien hemm fihom kellhom jitolbu għal dad-dittatur li ried ir-razza pura u kien joqtol mingħajr skruplu, u l-priġunieri kellhom jitolbu biex ibierek lil dal-bniedem? Madankollu ħafna minnhom hekk għamlu.

Din hi l-loġika diffiċli ta’ Ġesù li fil-Vanġelu nsibuha miġbura fit-talba u fil-ġustifikazzjoni ta’ dawk li kienu qed joqtluH fuq is-Salib: ‘Aħfrilhom, Mulej, għax ma jafux x’inhuma jagħmlu.’ Ġesù jitlob maħfra għalihom kif jagħmel ukoll San Stiefnu fil-ħin tal-martirju tiegħu.

Iżda x’baħar jaqsam hemm bejnietna meta ħafna drabi ma naħfrux lanqas l-iċken affarijiet. Imma dan hu dak li jitlob minna l-Mulej li tana l-eżempju tiegħu: naħfru lil dawk li jridu jkissruna, jeqirduna. Kultant, fil-familji huwa diffiċli ħafna li l-miżżewġin jaħfru lil xulxin wara xi argument, jew inkella li jaħfru lill-kunjata.  Mhux faċli. L-iben jitlob maħfra lil missieru… diffiċli. Imma li taħfer lil min qed joħodlok ħajtek…  mhux biss taħfer, imma titlob għalih, titlob lil Alla biex iħarsu! Aktar minn hekk, tħobbu wkoll. Hija biss il-kelma ta’ Ġesù li tfissrilna dan. Jien ma jirnexxilix nasal aktar minn hekk, ammetta Franġisku.

Allura din hi grazzja li għandna nitolbuha, afferma l-Papa, li nifhmu xi ħaġa minn dal-misteru nisrani sabiex inkunu perfetti bħall-Missier, li jagħti l-ġid kemm lit-tajbin u wkoll lill-ħżiena.

Ikun tajjeb jekk illum naħsbu f’xi għadu tagħna – nifhem li lkoll kemm aħna għandna xi wieħed – xi ħadd li għamlilna d-deni jew qed ifittex li jagħmlilna l-ħsara. It-talba tal-mafjużi hi: ‘Din tpattiha.’ It-talba tan-Nisrani hi: ‘Mulej, bierku u għallimni nħobbu.’

Naħsbu f’xi għadu tagħna – ilkoll għandna xi għadu, tenna l-Papa – nitolbu għalih u nitolbu lill-Mulej itina l-grazzja li nsiru nħobbuh.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: