L-Isqof Mario Grech f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 u l-25 anniversarju presbiterali, u fil-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli

L-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018: Omelija li għamel l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur, fl-okkażjoni ta’ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 anniversarju presbiterali tal-Kan. Ġużepp Muscat, il-25 anniversarju presbiterali tal-Kan. Charles Vella, u l-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli tas-Sorijiet tal-Klawsura ta’ Sant’Ursola.

Continue reading “L-Isqof Mario Grech f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 u l-25 anniversarju presbiterali, u fil-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli”