L-Isqof Mario Grech f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 u l-25 anniversarju presbiterali, u fil-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli

L-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018: Omelija li għamel l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur, fl-okkażjoni ta’ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 anniversarju presbiterali tal-Kan. Ġużepp Muscat, il-25 anniversarju presbiterali tal-Kan. Charles Vella, u l-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli tas-Sorijiet tal-Klawsura ta’ Sant’Ursola.

Continue reading L-Isqof Mario Grech f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-70 u l-25 anniversarju presbiterali, u fil-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża ta’ Sr Ġuljana Portelli

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Martha Mulholland, LSA

Il-messaġġ tal-Learning Support Assistant Martha Mulholland, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“Is-‘Surrogacy’ jagħmel oġġett kemm mill-omm li tiġi ikunsidrata bħala inkubatur, u kemm mill-wild li jsir oġġett għas-sodisfazzjon ta’ xi ħadd.” – Martha Mulholland, Learning Support Assistant. Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Martha Mulholland, LSA

“Għaxar Kelmiet” biex ngħixu l-Patt

2. Katekeżi dwar il-Kmandamenti mill-Papa Franġisku. 20 ta’ Ġunju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Din l-udjenza qed issir f’żewġ postijiet: aħna, hawn, fil-pjazza, u fl-Awla Pawlu VI hemm ’il fuq minn mitejn marid li qed isegwu l-udjenza minn fuq l-iskrin. Ilkoll flimkien insawru komunità waħda. Ejjew insellmu b’ċapċipa lil dawk li qegħdin fl-Awla.

Continue reading “Għaxar Kelmiet” biex ngħixu l-Patt

Idejna nużawhom biex nagħtu tgħanniqa ta’ kuraġġ u mhux biex inwaħħlu t-tabelli ma’ dahar xulxin – L-Arċisqof

L-Erbgħa, 20 ta’ Ġunju 2018: Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga. Continue reading Idejna nużawhom biex nagħtu tgħanniqa ta’ kuraġġ u mhux biex inwaħħlu t-tabelli ma’ dahar xulxin – L-Arċisqof

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius

It-Tlieta, 20 ta’ Ġunju 2018: Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius.

Ilna snin nisimgħu dwar il-fenomenu tal-immigrazzjoni li qed jisvolġi fil-Baħar Mediterran. Dan il-fenomenu jixhed is-sitwazzjoni ddisprata ta’ min iħossu mġiegħel iħalli pajjiżu biex jaħrab il-gwerer jew il-ġuħ; minn naħa l-oħra l-istess fenomenu juri wkoll it-tbatija, it-tħassib u s-sagrifiċċji tal-popli tal-pajjiżi li qegħdin jilqgħuhom. Continue reading Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius

L-Evanġelju tal-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 1-6.16-18

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew tippreżentalna litanija qasira u prattika dwar l-għodod Alla jħeġġiġna biex nużaw għall-ksib tal-perfezzjoni u kif nistgħu nużawhom biex ikollna ħlas quddiem Missierna li hu fis-smewwiet. Fihom ripetizzjoni li kważi twassal biex nitgħallmuhom bl-amment u malli nitgħallmuhom bl-amment jiqbgħu stampati f’moħħna.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018