L-Evanġelju tal-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 1-6.16-18

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew tippreżentalna litanija qasira u prattika dwar l-għodod Alla jħeġġiġna biex nużaw għall-ksib tal-perfezzjoni u kif nistgħu nużawhom biex ikollna ħlas quddiem Missierna li hu fis-smewwiet. Fihom ripetizzjoni li kważi twassal biex nitgħallmuhom bl-amment u malli nitgħallmuhom bl-amment jiqbgħu stampati f’moħħna.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018”