Quddiesa Pontifikali tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista mill-Arċisqof J. Scicluna

Il-Ħadd, 24 ta’ Ġunju 2018: fid-9:15 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser iċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa tat-twelid ta’ San Ġwann Battista, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Continue reading Quddiesa Pontifikali tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista mill-Arċisqof J. Scicluna

L-Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1:57-66.80

Alla jħenn għax Alla jiftakar u jżomm kelmtu. It-tlit protagonisti ta’ din is-silta jgħidulna l-istorja wara l-istorja. L-isem Ġwanni jfisser ‘Alla jħenn’; Eliżabetta jfisser ‘Alla jżomm kelmtu’ u Żakkarija jfisser li ‘Alla jiftakar’.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Ġunju 2018