Lectio Divina tat-13-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 5, 22-43): Fis-silta tal-lum insibu żewġ mirakli straordinarji. Barra li naraw l-aspett uman tagħhom, infittxu l-messaġġ li jrid iwasslilna S. Mark. Biex nagħmlu dan jiħtieġ niflu l-lingwaġġ simboliku li juża’, e.g. il-mara kienet ilha 12-il sena marida, u t-tifla kellha 12-il sena. B’dan Mark qed jirreferi għall-poplu Lhudi li ta’ spiss kien imxebbaħ ma’ mara mbierka minn Alla biex ikollha ħafna tfal. Fil-Bibbja, il-kelma “mbierek” tfisser “tagħti l-ħajja.” In fatti, meta Alla bierek lil Abraham, wiegħdu li uliedu se jkunu numerużi daqs il-kwiekeb tas-sema.
Continue reading “Lectio Divina tat-13-il Ħadd. Sena “B””