Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ix-Xahar ta’ Lulju huwa ddedikat lid-Demm Prezzjożissimu ta’ Ġesù. Din hija devozjoni li ftit li xejn hija magħrufa fostna. Nagħmlu tajjeb li nxerrduha fost il-poplu taghna. Kien bid-Demm għażiż tieghu li Ġesù fdiena. Kemm għandna nkunu obbligati lejH! L-Adorazzjonijiet huma mod sublimi kif nuru l-gratitudni tagħna lejn dan l-Akbar Benefattur tagħna. Hawn taħt issib dettalji tal-Adorazzjoni Ewkaristika li ser issir matul Lulju 2018 u li titmexxa mis-Superjur Joe Fenech f’diversi knejjes kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

IL-ĦAMIS 5 ta’ LULJU
Parroċċa Madonna tal-Lourdes – San Ġwann
Fit-8.30 Quddiesa wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 6 ta’ LULJU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ filgħodu

It-TNEJN 9 ta’ LULJU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IT-TLIETA 10 ta’ LULJU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ filgħodu

L-ERBGĦA 11 ta’ LULJU
Festa: San Benedittu
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĦAMIS 12 ta’ MEJJU
Knisja Madonna tal-Karmnu
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĠIMGĦA 13 ta’ LULJU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ filgħaxija u fl-7.00 Quddiesa

IL-ĦADD 15 ta’ LULJU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ filgħodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

L-ERBGĦA 18 ta’ LULJU
Knisja Madonna ta’ Fatima – il-Gwardamangia
Fid-9.00 Quddiesa; wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 20 ta’ LULJU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 23 ta’ LULJU
San Bastjan fil-Kripta – Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IT-TLIETA 24 ta’ LULJU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 24 ta’ LULJU
Knisja Sant’Anna ż-Żebbiegħ l/o Imġarr
Mill-5.30 pm: Adorazzjoni; 6.30 pm : Quddiesa

L-ERBGĦA 25 ta’ LULJU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu, Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĦAMIS 26 ta’ LULJU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

L-ĠIMGĦA 27 ta’ LULJU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IL-ĠIMGĦA 27 ta’ LULJU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.30 ta’ filgħaxija : Adorazzjoni u fis-6.30 : Quddiesa RIL

IT-TNEJN 30 ta’ LULJU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ filgħodu

IT-TLIETA 31 ta’ LULJU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ filgħodu

One thought on “Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2018”

  1. Nirringrazzjaw lis-Superjur Joe Fenech ghal mod organizzat biex isiru dawn il-Laqghat ta Adorazzjoni li tant inisslu Devozzjoni.

Leave a Reply

%d bloggers like this: