L-Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Ġunju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 7, 1-5

Il-ġustifikazzjoni tad-deċiżjonijiet żbaljati tagħna, ħafna minnhom kultant gravi ħafna, jista’ jkollhom elf ġustifikazzjoni. Imdorrijin bihom mhux għax jagħmluhom magħna biss, iżda għax aħna stess tassew krejattivi fl-invenzjoni tagħhom.

Waħda minnhom hija l-ġudizzju tal-oħrajn. Meta San Luqa, ma’ San Pawl u sħabu, medd riġlu fuq xtut gżiritna, mill-ewwel induna kif aħna magħġunin. Lil Pawlu l-ewwel qalu li hu qattiel, donnu kellu xi timbru fuq moħħu, iżda malajr bidlu fehmithom u bdew jgħidu li hu xi alla, għa xit-timbru nbidel f’dijadema, jew kellhom xi rivelazzjoni mis-sema. Hekk konna, hekk għadna u donnu m’hemm l-ebda sinjal li qed ninbidlu, anzi jidher ċar daqs il-kristall li qed nikkargaw, u jekk sa ftit żmien ilu konna nagħmlu hekk istintivament, bla ma nindunaw, illum qed nippjanaw li nkunu hekk, u nużaw il-preġudizzji biex niddikjarawhom solennement verità u nsawtu bihom bl-addoċċ. Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati.

Aħna niġġudikaw mhux biss il-fatti iżda anke l-intenzjonijiet u nnisslu mibgħeda inutli (għalkemm il-mibgħeda qatt ma hi utli) biex inkissru lil xulxin u probabilment biex ngħattu dak li tant nikkritikaw bl-aħrax f’ħaddieħor.

Il-ġudizzji jnisslu suspetti u dubji, iwassluna biex numbraw lil xi ħadd u nxerrdu l-antipatija tagħna mibnija fuq il-ġudizzji tagħna mal-erbat irjieħ tad-dinja. La toqtolx. B’dawn il-ġudizzji tagħna nkunu qed noqtlu persuni u neskluduwhom minn kull tama li jiksbu famithom lura.

L-ewwel u l-ikbar travu f’għajnejna huma l-ġudizzji tagħna stess. Meta nagħmlu lilna nfusna mħallfin u bojja ta’ xi ħadd inkunu qed norbtu għamad ma għajnejna li ma jħalliniex lanqas nagħrfu r-rejaltà negattiva tagħna nfusna. Minn naħa l-oħra tant neħduha bi kbira meta xi ħad djiġġudika lilna u ngħajruh giddieb u aggressiv, nippreżentaw lilna nfusna daqs l-aqwa vittma fuq l-artal tal-egoċentriżmu tagħna. Kemm sejrin imqarrqa.

Ngħidu li nammiraw il-ħniena u l-mogħdrija, iżda ħafna drabi, fi qlubna niddisprezzaw bħala iblah lil min jgħixhom u nħossuna kburin bina nfusna għax aħna m’aħniex bħalhom, ħadd ma jqegħdilna bżieq fuq imneħirna. Ftit li xejn nindunaw li nkunu qegħdin ngħerqu fil-bżieq tagħna nfusna. Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati.

Ilkoll kemm aħna niżbaljaw; ilkoll kemm aħna ma narawx sew minħabba dak li hemm f’għajnejna; u lkoll kemm aħna għandna bżonn min jgħinna biex inneħħu dak li jċajprilna l-vista. Imma biex dan iseħħ, xi ħadd irid ikun qed jara tassew ċar, għax flokk ifejjaq iktar jagħmel ħsara.

Leave a Reply

%d bloggers like this: