Papa Franġisku jagħti sorpriża lill-foqra u lil dawk ta’ bla dar b’ilka tal-Kardinal il-ġdid

cq5dam-thumbnail-cropped-750-422.jpegIl-Ġimgħa, 29 ta’ Ġunju 2018: Filwaqt li l-Kardidal il-ġdid Konrad Krajewski, kien qed jagħmel ikla lill-foqra u dawk ta’ bla dar f’Ruma f’ikla l-Ġimgħa filgħaxija, il-Papa Franġisku tahom sorpriża billi mar iżurhom u ngħaqad magħhom f’din iċ-ċelebrazzjoni bħala mistieden.

Ara aktar dettalji minn hawn … https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-06/pope-francis-dinner-poor-homeless-krajewski.html

Nitolbu li nkunu verament Insara Kattoliċi b’ħarsa u bis-sejħa universali għall-qdusija tħeġġeġ f’qalbna

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Ġunju 2018: fid‑9:30 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa Pontifikali fis‑Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, fil‑Katidral tal‑Imdina. Continue reading Nitolbu li nkunu verament Insara Kattoliċi b’ħarsa u bis-sejħa universali għall-qdusija tħeġġeġ f’qalbna

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 16:13-19

Fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippi ma kienux joqgħodu ħafna Lhud li kienu diġa semgħu b’Ġesù. Kienet art miżgħuda b’reliġjonijiet differenti minħabba l-karattru kummerċjali tal-belt li kien iġib miegħu nies minn bliet oħra mxerrda mad-dinja magħrufa sa dakinhar. Jista’ jkun li Ġesù tbiegħed mill-folol biex, fil-kwiet, ikollu iktar ħin mad-dixxipli.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018

It-tifla li għallmittni tagħlima kbira

It-tfal tabilħaqq huma għalliema kbar. Taħseb li ma jgħallmukx. Imma, fl-innoċenza tagħhom, jgħaddulek tagħlimiet tassew kbar. Tagħlimiet li jibqgħu miegħek tul ħajtek kollha. Biex jakkumpanjawk. U, wara li jieħdu ż-żmien tagħhom, jibdluk! L-għaliex, fihom infushom, m’għandhomx ħażen. Għalhekk dak li jgħaddulek hu, tabilħaqq, ġenwin! Continue reading It-tifla li għallmittni tagħlima kbira