L-Arċisqof Scicluna f’pellegrinaġġ maż-żgħażagħ fl-Art Imqaddsa

It-Tnejn, 2 ta’ Lulju 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna llum ħalla Malta flimkien ma’ grupp ta’ żgħażagħ għal pellegrinaġġ fl‑Art Imqaddsa. L‑Arċisqof huwa akkumpanjat minn 28 żagħżugħ u żagħżugħa bejn il‑15 u t‑30 sena, u minn żewġ saċerdoti. Matul il‑pellegrinaġġ ser iżuru l‑aktar postijiet sagri u importanti għall‑fidi Nisranija bħal Nazaret, Betlehem u Ġerusalemm, kif ukoll santwarji u knejjes fl‑Art Imqaddsa. Continue reading L-Arċisqof Scicluna f’pellegrinaġġ maż-żgħażagħ fl-Art Imqaddsa

Id-Demm ta’ Kristu

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Ix-xahar ta’ Lulju huwa dedikat propju għad-Demm ta’ Kristu …

Nistgħu niżviluppaw teologija tad-demm ta’ Kristu mingħajr ma naqgħu fl-esaġerazzjonijiet filwaqt li nibbażaw kollox fuq l-Bibbja.

Fil-poplu Lhudi kien hemm l-idea li l-ħajja tinsab fid-demm. L-idea tagħhom kienet li l-ħajja tinsab fid-demm tal-bniedem jew tal-annimal. Din l-idea nsibuha tidwi sa mill-ktieb tal-Ġenesi “Qal il-Mulej: x’għamilt? Isma’! id-demm ta’ ħuk jgħajjat lejja mill-art; għalhekk misħut int, bgħid mill-art li fetħet fommha biex tilqa’ d-demm ta’ ħuk minn idejk” (Ġen 4,10). Jekk ninnutaw  f’din is-sentenza  l-kelma demm hija msemmija darbtejn. Id-demm ta’ Abel huwa wkoll figura tad-demm ta’ Kristu. L-awtur tal-ittra lil-Lhud iqabbel id-demm ta’ Abel ma’ dak ta’ Kristu “lejn Ġesù, medjatur ta’ rabta gdida, u lejn id-demm tat-tisfija li jitkellem aħjar minn dak ta’ Abel” (Lh  12,24). Continue reading Id-Demm ta’ Kristu

L-Evanġelju tat-Tnejn 2 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 8, 18-22

Ma setatx tkun silta aħjar għalija llum, aħna u nfakkru, b’radd ta’ ħajr lil Alla u lil dawk kollha li qed permezz tagħhom biex inġarrbu mħabbtu, il-ħamsa u għoxrin anniversarju minn meta Ġesù, il-qassis il-kbir u ta’ dejjem, afdalna sehem mis-saċerdozju tiegħu, minn din miktuba minn dak li għaraf li, meta Ġesù sejjaħlu kien qiegħed iħenn għalih.

Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 2 ta’ Lulju 2018

Joyous news!

During a press release at the Archbishop’s residence in Mdina it was announced that Pope Francis has appointed Monsignor Joseph Galea-Curmi as Auxiliary Bishop of Malta. This news filled us with great joy and gratitude to the Lord Jesus! It is very significant that his episcopal ordination will be held on 4 August, feast of St John Mary Vianney (1786-1759), at the Mdina Cathedral. Continue reading Joyous news!