Lectio Divina tal-14-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 6. 1-6): Is-silta tal-lum tkompli ma’ dik tal-Ħadd li għadda fejn rajna l-fejqan ta’ mara u tifla f’Kafarnahum. Dan ġara għax emmnu f’Ġesu u b’hekk il-ħajja rebħet fuq il-mewt. Kien xi sena li Ġesu kien ilu fil-ħajja pubbliku tiegħu. F’Kafarnahum kien milqugħ tajjeb ħlief mill-Iskribi u l-Fariżej li akkużawh li kellu xitan u kienu ġa ddeċidew li kien bniedem perikoluż. Illum se naraw x’jiġri meta Ġesu ma jsibx fidi f’pajjiżu. Continue reading Lectio Divina tal-14-il Ħadd. Sena “B”

L-Evanġelju tat-Tlieta 3 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 20:24-29

San Tumas kellu l-kuraġġ jitlaq ’il barra mill-għeluq tat-taparsiżmu u l-biża’ mill-ħajja l-ġdida li kienu qed jgħixu d-dixxipli magħluqin fil-kamra ta’ fuq, jikkontemplaw x’jista’ jiġrilhom jekk imqar jittawlu minn bejn il-bieb u ċ-ċaċċis li jagħtu għal barra; Tumas li kulħadd iqisu bħala l-mudell tan-nuqqas ta’ twemmin, tad-dubju f’dak li jgħid ħaddieħor. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 3 ta’ Lulju 2018

Is-sigriet tal-qrar jibqa’ sigriet

Is-sigriet tal-qrar ma jinkiser qatt. Taħt l-ebda ċirkustanza. Anki f’każ ta’ abbuż sesswali, speċjalment fuq it-tfal, is-sigriet tal-qrar jibqa’ jgħodd?

Din kienet il-kontroversja f’dawn l-aħħar snin fl-Awstralja. Bil-għan li t-tfal jiġu mħarsa minn kull abbuż sesswali l-liġi qed tobbliga lis-saċerdot biex, jekk fi qrara jisma’ li persuna tkun abbużat mit-tfal, għandu jirrapporta minnufih. Continue reading Is-sigriet tal-qrar jibqa’ sigriet