L-Evanġelju tal-Erbgħa 4 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 8, 28-34

Il-possessjoni tad-demonju tfisser li d-demonju jaħkem għal kollox bniedem, jisraqlu r-rieda tiegħu u jużah biex iwassal il-vjolenza u l-aggressività frott tal-ħażen tiegħu. Hu l-essenza tal-ħażin, imma spirtu, jaħkem bniedem biex bih jimmanifesta ruħu. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 4 ta’ Lulju 2018”