L-Evanġelju tal-Erbgħa 4 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 8, 28-34

Il-possessjoni tad-demonju tfisser li d-demonju jaħkem għal kollox bniedem, jisraqlu r-rieda tiegħu u jużah biex iwassal il-vjolenza u l-aggressività frott tal-ħażen tiegħu. Hu l-essenza tal-ħażin, imma spirtu, jaħkem bniedem biex bih jimmanifesta ruħu. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 4 ta’ Lulju 2018

Kollox spiċċa! Imma veru?

Niftakarha sewwa d-diskursata. L-għaliex kienet tabilħaqq interessanti. Għodu għodu. Għall-ewwel dawl tax-xemx.

Kollox spiċċa! bdiet tgħid waħda. U ngħidx! issuktat l-oħra. Mela, il-konklużjoni ovvja, skont din il-konverżazzjoni, kienet li kollox mar il-baħar. Kollox! Proprju kollox! Allura xejnmhawntajjeb.com. Personalment ma naqbilx ma’ dan il-mod fatalistiku li bih niġu ittentati li naraw il-ħajja. Continue reading Kollox spiċċa! Imma veru?