L-Evanġelju tal-Ħamis 5 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 1-8

F’dak iż-żmien, Ġesù tala’ f’dgħajsa, qasam il-baħar u baqa’ sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, mixħut fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: “Agħmel il-qalb, ibni; dnubietek maħfura”. Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: “Dan qiegħed jidgħi”.

Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 5 ta’ Lulju 2018

Why hospital chaplaincy is the Capuchins’ mission?

We have known them throughout these years as chaplains in our hospitals and residential homes for the elderly. Their chestnut hooded tunic, with its cord and sandals or shoes, reminds us that an authentic life is always one of conversion, centred on humility and expressed in serving the poor and the neglected. These are the Capuchins. Continue reading Why hospital chaplaincy is the Capuchins’ mission?