Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tniedi skema ta’ boroż ta’ studju biex tgħin lil dawk il-persuni li jixtiequ jkomplu l-istudji postgradwatorji tagħhom f’oqsma pastorali. L-għan ta’ din l-iskema hu li aktar lajċi jitħarrġu akkademikament sabiex jagħtu sehemhom fil-Knisja u fis-soċjetà. Continue reading “Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi”