Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tniedi skema ta’ boroż ta’ studju biex tgħin lil dawk il-persuni li jixtiequ jkomplu l-istudji postgradwatorji tagħhom f’oqsma pastorali. L-għan ta’ din l-iskema hu li aktar lajċi jitħarrġu akkademikament sabiex jagħtu sehemhom fil-Knisja u fis-soċjetà. Continue reading Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

L-Evanġelju tal-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6, 1-6

Jekk kien jaf, x’mar jagħmel! Li profeta hu bla ġieh f’pajjiżu huwa fatt magħruf u kien ukoll fi żmien Ġesù għax il-preġudizzji tal-bnedmin imqanqlin minn emozzjonijiet bla bażi konkreta jeżistu f’kull soċjetà u jawru l-qalb u l-moħħ tal-bnedmin kollha. Il-preġudizzji jiġu minn dak li aħna naħsbu li nafu mhux minn dak li jiġi ppreżentat quddiemna, l-esperjenza tal-imgħoddi tirkeb u trażżan dak li għajnejna qed jaraw u dak li widnejna qed jisimgħu tant li ma jħalluniex nagħrfu rejaltajiet li nistgħu naraw b’għajnejna u mmissu b’idejna. Li naf jien ma jmerih ħadd. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018

Barka fuq in-Nisa Tqal

Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Margerita Verġni u Martri, Patruna tan-nisa tqal, se ssir Talba ta’ Barka fuq in-nisa tqal kif ukoll Preżentazzjoni tat-trabi li twieldu din is-sena lil Santa Margerita, f’quddiesa fil-Knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat, Għawdex, is-Sibt 21 ta’ Lulju 2018, fl-10.30am. Kulħadd mistieden, inklużi dawk il-Maltin li f’dawn il-ġranet ikunu fostna. Ara aktar dettalji fil-poster hawn taħt …
Continue reading Barka fuq in-Nisa Tqal

L-Evanġelju tas-Sibt 7 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 14-17

Tlitt kategoriji ta’ nies li għamlu għażliet differenti. Id-dixxipli ta’ Ġwanni. Id-dixxipli tal-Fariżej. Id-dixxipli ta’ Ġesù. L-ewwel ħaġa li tolqotna huwa l-fatt li tnejn minnhom kien jimpurtahom mhux biss minn dak li jagħmlu huma iżda minn dak li jagħmel ħaddieħor ukoll, u forsi xi naqra iktar. Tnejn minn dawn iż-żewġ kategoriji kienu jemmnu li ma tistax togħġob lil Alla jekk ma tirrispettax u ma tosservax ċerti drawwiet u tradizzjonijiet li l-mexxej tal-kategorija l-oħra, Ġesù, kemm-il darba wissa kontra l-prijorità tagħhom u l-assolutiżmu li jiġi minnhom.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 7 ta’ Lulju 2018