Barka fuq in-Nisa Tqal


Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Margerita Verġni u Martri, Patruna tan-nisa tqal, se ssir Talba ta’ Barka fuq in-nisa tqal kif ukoll Preżentazzjoni tat-trabi li twieldu din is-sena lil Santa Margerita, f’quddiesa fil-Knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat, Għawdex, is-Sibt 21 ta’ Lulju 2018, fl-10.30am. Kulħadd mistieden, inklużi dawk il-Maltin li f’dawn il-ġranet ikunu fostna. Ara aktar dettalji fil-poster hawn taħt …

invitationblessing.png

One thought on “Barka fuq in-Nisa Tqal

  1. Fil parrocca ta San Pawl il Bahar ghandna l-Madonna ta’ l -Istennija. Il- Madonna ghan nisa tqal u ghal dawk li jixtiequ tarbija.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.