Boroż ta’ Studju mill-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi


Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tniedi skema ta’ boroż ta’ studju biex tgħin lil dawk il-persuni li jixtiequ jkomplu l-istudji postgradwatorji tagħhom f’oqsma pastorali. L-għan ta’ din l-iskema hu li aktar lajċi jitħarrġu akkademikament sabiex jagħtu sehemhom fil-Knisja u fis-soċjetà.

Għas-sena akkademika 2018-2019, il-Fondazzjoni qed toffri għaxar boroż ta’ €2,000
għal min japplika għal dawn il-korsijiet (part-time) fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta:

 1. Diploma Postgradwatorja fil-Psikoloġija Pastorali (Postgraduate Diploma in
  Pastoral Psychology)
 2. Master fit-Tmexxija Kattolika tal-Iskejjel (Master of Arts in Catholic School
  Leadership)
 3. Master fil-Formazzjoni tal-Fidi Nisranija (Master of Arts in Christian Faith Formation)
 4. Master fil-Ministeru Pastorali tal-Familja (Master of Arts in Family Ministry)
 5. Master fid-Dritt Kanoniku Matrimonjali (Master of Arts in Matrimonial Canon Law)
 6. Master fl-Istudji Reliġjużi (Master of Arts in Religious Studies)
 7. Master fl-Ispiritwalità (Master of Arts in Spirituality)
 8. Master fl-Akkumpanjament Spiritwali (Master of Arts in Spiritual Companionship)
 9. Master fit-Teoloġija (Master of Arts in Theology)
 10. Master fil-Ministeru Pastorali taż-Żgħażagħ (Master of Arts in Youth Ministry)

L-applikazzjonijiet għall-boroż ta’ studju jagħlqu fil-15 ta’ Settembru 2018. Aktar dettalji dwar l-iskema u l-applikazzjoni jistgħu jinkisbu minn fuq www.um.edu.mt/theology.

Author: laikosblog

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.