Katekeżi dwar il-Ħniena

Print Friendly, PDF & Email

Sensiela ta’ Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Ħniena. Mogħtija fl-Udjenzi Ġenerali ta’ nhar ta’ Erbgħa bejn id-9 ta’ Diċembru 2015 u t-30 ta’ Ottubru 2016.

 1. Għaliex il-Ġublew tal-Ħniena. 09/12/2015.
 2. Is-Sinjali tal-Ġublew. 16/12/2015.
 3. Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena. 30/12/2015.
 4. Isem Alla hu l-Ħanin. 13/01/2016.
 5. Alla jisma’ l-karba u jagħmel il-patt. 27/01/2016.
 6. Ħniena u Ġustizzja. 03/02/2016.
 7. Il-Ġublew fil-Bibbja. Ġustizzja u qsim ma’ xulxin. 10/02/2016.
 8. Ħniena u Poter. 24/02/2016.
 9. Ħniena u Korrezzjoni. 02/03/2016.
 10. Ħniena u Faraġ. 16/03/2016.
 11. It-Tridu tal-Għid fil-Ġublew tal-Ħniena. 23/03/2016.
 12. Il-Ħniena tħassar id-dnub. 30/03/2016.
 13. Il-Vanġelu tal-Ħniena. 06/04/2016.
 14. Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju. 13/04/2016.
 15. Id-dmugħ tal-midinba jikseb il-maħfra. 20/04/2016.
 16. Mur u agħmel hekk int ukoll. 27/04/2016.
 17. In-nagħġa l-mitlufa. 04/05/2016.
 18. Il-Missier Ħanin. 11/05/2016.
 19. Faqar u Ħniena. 18/05/2016.
 20. It-Talb għajn ta’ Ħniena. 25/05/2016.
 21. It-Talba umli tikseb il-Ħniena. 01/06/2016.
 22. L-Ewwel sinjal tal-Ħniena: Kana. 08/06/2016.
 23. Il-Ħniena hi dawl. 15/06/2016.
 24. Il-Ħniena tnaddaf il-Qalb. 22/06/2016.
 25. Il-Faraġ għal Omm. 10/08/2016.
 26. Il-Ħniena għodda tal-Komunjoni. 17/08/2016.
 27. Il-Ħniena tagħti Dinjità. 31/08/2016.
 28. Hi l-ħniena li ssalva. 07/09/2016.
 29. Tgħallmu minni. 14/09/2016.
 30. Inħennu bħall-Missier. 21/09/2016.
 31. Il-Maħfra fuq is-Salib. 28/09/2016.
 32. L-Opri tal-Ħniena Korporali u Spiritwali. 12/10/2016.
 33. Itma’ lil min hu bil-ġuħ. Isqi lil min hu bil-għatx. 19/10/2016.
 34. Ilqa’ lill-barrani u libbes lil min hu għarwien. 26/10/2016.
 35. Żur il-morda u l-ħabsin. 09/11/2016.
 36. Nistabru b’min idejjaqna. 16/11/2016.
 37. Nagħtu parir u Ngħallmu. 23/11/2016.
 38. Nitolbu lil Alla għall-ħajjin u għall-mejtin. 30/11/2016.

Sensiela ta’ Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena bejn it-30 ta’ Jannar 2016 u t-12 ta’ Novembru 2016.

 1. Ħniena u Missjoni. 30/01/2016.
 2. Ħniena u Impenn. 20/02/2016.
 3. Ħniena u Qadi. 12/03/2016.
 4. Ħniena u Karità. 09/04/2016.
 5. Ħniena u Rikonċiljazzjoni. 30/04/2016.
 6. Il-Ħniena hi pjetà. 14/05/2016.
 7. Ħniena u Konverżjoni. 18/06/2016.
 8. L-Opri tal-Ħniena. 30/06/2016.
 9. Ħniena u Fidwa. 10/09/2016.
 10. Ħniena u Djalogu. 22/10/2016.
 11. Ħniena u Inklużjoni. 12/11/2016.

Leave a Reply

%d bloggers like this: