Katekeżi dwar it-Tama Nisranija

Print Friendly, PDF & Email

Sensiela ta’ Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Mogħtija fl-Udjenzi Ġenerali ta’ nhar ta’ Erbgħa bejn is-7 ta’ Diċembru 2016 u l-25 ta’ Ottubru 2017.

 1. Farrġu, farrġu lill-poplu tiegħi. Isaija 40. 07/12/2016.
 2. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta’ min ixandar is-sliem. 14/12/2016.
 3. It-twelid ta’ Ġesù, għajn ta’ tama. 21/12/2016.
 4. Abraham, missier fil-fidi u fit-tama. 28/12/2016.
 5. Rakel “tibki lil uliedha”, imma… “hemm tama għall-ġejjieni”. 04/01/2017.
 6. It-tagħmiet fiergħa fl-idoli. Is-Salm 115. 11/01/2017.
 7. Ġona: it-tama u t-talb. 18/01/2017.
 8. Ġuditta: il-kuraġġ ta’ mara jimla bit-tama lil poplu sħiħ. 25/01/2017.
 9. L-elmu tat-Tama. 01/02/2017.
 10. It-tama għajn ta’ faraġ għal xulxin u ta’ sliem. 08/02/2017.
 11. It-tama ma tqarraqx bina. 15/02/2017.
 12. Fit-tama nagħrfu li aħna lkoll salvi. 22/02/2017.
 13. Ir-Randan hu mixja ta’ tama. 01/03/2017.
 14. Nifirħu bit-Tama. 15/03/2017.
 15. It-Tama msejsa fuq il-Kelma. 22/03/2017.
 16. It-Tama kontra kull tama. 29/03/2017.
 17. Nagħtu raġuni tat-tama li hemm fina. 05/04/2017.
 18. It-tamiet tad-dinja u t-tama tas-Salib. 12/04/2017.
 19. Kristu Rxoxt it-tama tagħna. 19/04/21017.
 20. Jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. 26/04/2017.
 21. Omm it-Tama. 10/05/2017.
 22. Marija Maddalena, Appostlu tat-Tama. 17/05/2017.
 23. Għemmaws, il-mixja tat-Tama. 24/05/2017.
 24. L-Ispirtu s-Santu jkattar fina t-Tama. 31/05/2017.
 25. Il-Paternità ta’ Alla, għajn ta’ tama tagħna. 07/06/2017.
 26. Ulied maħbuba, ċertezza tat-Tama. 14/06/2017.
 27. Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama. 21/06/2017.
 28. It-Tama, qawwa tal-martri. 28/06/2017.
 29. Il-Magħmudija: Bieb tat-Tama. 02/08/2017.
 30. Il-Maħfra Divina: Mutur ta’ Tama. 09/08/2017.
 31. Il-ġdid tat-Tama Nisranija. 23/08/2017.
 32. Il-Memorja tal-Vokazzjoni ġġedded it-tama. 30/08/2017.
 33. Nedukaw għat-Tama. 20/09/2017.
 34. L-Għedewwa tat-Tama. 27/09/2017.
 35. Missjunarji tat-Tama. 04/10/2017.
 36. L-Istennija Attenta. 11/10/2017.
 37. Henjin dawk li jmutu fil-Mulej. 18/10/2017.
 38. Il-ġenna, destinazzjoni tat-tama tagħna. 25/10/2017.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: