Tagħrif dwar id-dokument ta’ ħidma tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ

L-‘Instrumentum Laboris’ jew id-dokument ta’ ħidma tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ li se jsir f’Ottubru li ġej fih tliet sezzjonijiet li huma ir-rikonoxximent, l-interpretazzjoni u l-għażla rigward il-vokazzjoni fil-ħajja. Dan id-dokument ġie ppreżentat mill-Kardinal Lorenzo Baldisseri, is-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet u huwa l-frott ta’ fażi twila preparatorja li bdiet bit-tħabbira tas-Sinodu mill-Papa Franġisku fis-6 t’Ottubru 2016. Continue reading Tagħrif dwar id-dokument ta’ ħidma tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ

Ir-Regola ta’ San Benedittu

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-Knisja tfakkar lil San Benedittu fil-11 ta’ Lulju

Il-Knisja tiċċelebra l-festa ta’ San Benedittu, patrun tal-Ewropa, fil-11 ta’ Lulju. Ikun xieraq li f’dan il-jum nirriflettu ftit fuq ir-regola u li huwa kiteb u l-messaġġ tagħha għad-dinja ta’ llum.

San Benedittu u r-regola
San Benedittu twieled f’Norcia, fl-Umbrija, għall-ħabta tas-sena 480 u studja ġewwa Ruma. Wara qabad il-ħajja ta’ eremita fl-inħawi ta’ Subiaco, fejn ġabar xi dixxipli madwaru u mbagħad mar Cassino. Hemm bena monasteru u kiteb regola li tferrxet ma’ kullimkien. Bir-raġun kollu jista’ jissejjaħ missier il-monastiċiżmu tal-punent. Continue reading Ir-Regola ta’ San Benedittu

Lectio Divina tal-15-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 6, 7-13): Il-Ħadd li għadda rajna kif Nazaret ma laqgħetx il-Kelma ta’ Ġesu. Dan jiġri wkoll lilna saċerdoti, katekisti u lajċi mpenjati fil-ħidma pastorali tagħna meta ma nsibux min jisma’.  Jiħtieġ ma naqtgħux qalbna għax dak li għalina jidher falliment jista’ jkun opportunita’ biex jinfetħu bibien oħra. Hekk għamel Ġesu, li llum narawh jitlaq minn Nazaret biex imur f’irħula oħra. Jiddeċiedi li wasal il-waqt li jitlob l-għajnuna tad-dixxipli fil-missjoni tiegħu. Ried li l-Kelma tiegħu tasal permezz ta’ dawk li emmnu fiH u fil-Bxara t-Tajba. Għadu jagħmel hekk illum permezz tal-Insara kollha, li huma d-dixxipli ta’ Ġesu tal-lum. Continue reading Lectio Divina tal-15-il Ħadd. Sena “B”