Are we communicating Peace and Unity?

Monthly Reflection July 2018 by Christian Author George Calleja

 

Along the history of mankind, ever since the fall of Adam and Eve, peace and unity between neighbours, friends, family members, and between nations has always been an issue. Jesus, died on the cross and brought Salvation to all mankind. So, peace and unity is possible to reign if mankind truly loves one another… that is to love each neighbour. Continue reading Are we communicating Peace and Unity?

Konvenju internazzjonali dwar l-użu tal-postijiet tal-kult

L-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018: Bejn id-29 u t-30 ta’ Novembru li ġej se jsir konvenju internazzjonali dwar l-użu tal-postijiet tal-kult u t-tmexxija tal-ġid kulturali eklleżjastiku, organiżżat mill-Kunsill Pontifiċju tal-Kultura, il-Konferenza Episkopali Taljana u l-Università Pontifiċja Gregorjana. Continue reading Konvenju internazzjonali dwar l-użu tal-postijiet tal-kult

Prefett ġdid għad-Dikasteru għall-Komunikazzjoni tal-Vatikan

L-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018: Il-Papa Franġisku innomina bħala Prefett tad-Dikasteru għall-Komunikazzjoni lill-ġurnalista Paolo Ruffini. Sa issa, Ruffini kien id-direttur ta-TV2000, l-istazzjoni televiżiv tal-Konferenza Episkopali Taljana.

Ruffini twieled fil-belt ta’ Palermo fl-4 ta’ Ottubru, 1956. Kiseb lawreja fil-liġi mill-Università La Sapienza ta’ Ruma u ilu jaħdem bħala ġurnalist professjonali sa mill-1979. Fl-1986 iżżewweġ lil Maria Argenti. Continue reading Prefett ġdid għad-Dikasteru għall-Komunikazzjoni tal-Vatikan

Meta tilqa’ lil min qiegħed fil-periklu tal-mewt, inti jkollok il-barka

L-Erbgħa, 11 ta’ Lulju 2018: Nitlob biex min għandu s-setgħa, inkluż f’pajjiżna, jifhem li meta tilqa’ lil min qiegħed fil-periklu tal-mewt inti jkollok il-barka, għax Alla jieħu ħsieb lil qaddejja tiegħu – L-Arċisqof. Continue reading Meta tilqa’ lil min qiegħed fil-periklu tal-mewt, inti jkollok il-barka

L-Evanġelju tal-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19:27-29

Ħokkli dahri u nħokklok dahrek ħaseb Pietru u disgħa u disgħin fil-mija, ħasbu hekk sħabu imma beżgħu jistaqsu. Hekk naħseb jien u hekk naħsbu ħafna minna met anħarsu lejn l-isforzi li nagħmlu biex nilqgħu il-verità u ngħixuha. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018