L-Evanġelju tat-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 19:25-27

San Mark isemmilna tlet nisa oħra, tnejn minnhom jidhru li huma l-istess, iżda, jumejn wara, ma sbiħ il-Ħadd u f’sitwazzjoni differenti, meta kollox kien għadu rieqed u kwiet biex minn dak l-irqad tal-mewt u l-kwiet tal-oqbra titnissel l-aħbar li għada triegħed lid-dinja sallum.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018”