L-Evanġelju tal-Erbgħa 18 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 25-27

Talba oħra ta’ Ġesù li nisbu fl-Evanġelju ta’ San Mattew; talba li mhix poploari bħal ma hi l-Missierna li Ġesù jgħallem lid-dixxipli tiegħu kemm bħala talba u kemm bħala struttura tat-talb li fuqha tinbena r-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem li jitlobha u bejn il-bniedem li jitlobha u ħutu l-bnedmin. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 18 ta’ Ġunju 2018”