L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 12, 14-21

Għall-awtur tal-Evanġelju ta’ San Mattew huwa ta’ mportanza liema bħala li jikkonvinċi lill-qarrejja tiegħu, li kienu, fil-biċċa l-kbira tagħhom, Lhud, li Ġesù huwa l-Messija mwiegħed, dak li l-kotba miktuba sa dakinahr u meqjusa bħala ġejjin minn Alla, jitkellmu dwaru, l-intervent divin ta’ Alla fl-istorja tal-bniedem biex ireġġa’ lura l-poplu lejn il-wirt ta’ missirijietu, lejn Alla li sejħilhom u għażilhom.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ Lulju 2018