Permezz tal-immaġini tiegħek, ma naqtgħux qalbna u ma nitbegħdux minnek

Is-Sibt, 21 ta’ Lulju 2018: Omelija waqt Quddiesa mal-Arċisqof ta’ Turin, bħala parti mill-proġett ta’ evanġelizzazzjoni tal-Komunità Abramo bl-isem ta’ ‘L-Akbar Imħabba’. Continue reading “Permezz tal-immaġini tiegħek, ma naqtgħux qalbna u ma nitbegħdux minnek”

L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju Elett Mons. Joseph Galea-Curmi

Is-Sibt, 21 ta’ Lulju 2018: L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju Elett Mons. Joseph Galea Curmi u l-arma araldika u l-motto tal-Isqof Joseph Galea-Curmi. Continue reading “L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju Elett Mons. Joseph Galea-Curmi”

Tgħid din kienet il-finali tal-finali?

Ma nixba qatt nitħaddet fuqha. U, aktar ma jkolli l-grazzja li nitħaddet fuqha aktar, ma jgħaddi ż-żmien, qed nasal għall-istess konklużjoni. Il-finali tat-tazza tad-dinja ta’ din l-edizzjoni, 2018, kienet kollha Marjana! Iva! Fiha kien hemm l-id tal-Madonna!

Continue reading “Tgħid din kienet il-finali tal-finali?”

L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 12, 14-21

Għall-awtur tal-Evanġelju ta’ San Mattew huwa ta’ mportanza liema bħala li jikkonvinċi lill-qarrejja tiegħu, li kienu, fil-biċċa l-kbira tagħhom, Lhud, li Ġesù huwa l-Messija mwiegħed, dak li l-kotba miktuba sa dakinahr u meqjusa bħala ġejjin minn Alla, jitkellmu dwaru, l-intervent divin ta’ Alla fl-istorja tal-bniedem biex ireġġa’ lura l-poplu lejn il-wirt ta’ missirijietu, lejn Alla li sejħilhom u għażilhom.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ Lulju 2018”