L-Evanġelju tal-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6, 30-34

Ġesù ma jarax il-folla imma jara kull wiċċ li hemm fil-folla.

Id-dixxipli waslu lura mill-biċċa xogħol li qabbadhom Ġesù stess. Marru jippriedkaw fl-irħula u l-bliet tal-Gallilija u meta waslulura tawh rendikont ta’ kulma kien ġara; kulma kienu għamlu u għallmu. Anke jekk wasslu dak li kien qalilhom biex iwasslu u jwettqu dak li kien bagħthom u tagħhomis-setgħa biex iwettqu, id-dixxipli ħassew il-ħtieġa li l-ferħ li ġarrbu, u forsi d-diżappunti wkoll, jirrakkuntawhom lil Ġesù.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018”