Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Ġw 6, 1-15): Ftit noti ta’ qabel: (a) Hawn min jalludi għas-silta tal-lum bħala “l-multiplikazzjoni tal-ħobż.” Ġesu m’għamilx multiplikazzjoni, imma wera lid-dixxipli x’għandhom  jagħmlu biex kull bniedem ikollu x’jiekol, i. e. qabad il-ħobż u l-ħut u “radd il-ħajr.” Imbagħad tahom lid-dixxipli biex huma jqassmuh lin-nies. Anki llum Ġesu jrid li nsolvu l-problema tal-ġuħ billi, l-ewwel u qabel kollox, nitolbu. (b) Fil-Vanġelu nsibu sitt rakkonti ta’ din l-istess ġrajja b’ċerti dettalji jvarjaw. Continue reading “Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “B””