Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Ġw 6, 1-15): Ftit noti ta’ qabel: (a) Hawn min jalludi għas-silta tal-lum bħala “l-multiplikazzjoni tal-ħobż.” Ġesu m’għamilx multiplikazzjoni, imma wera lid-dixxipli x’għandhom jagħmlu biex kull bniedem ikollu x’jiekol, i,e, qabad il-ħobż u l-ħut u “radd il-ħajr.” Imbagħad tahom lid-dixxipli biex huma jqassmuh lin-nies. Anki llum Ġesu jrid li nsolvu l-problema tal-ġuħ billi, l-ewwel u qabel kollox, nitolbu. (b) Fil-Vanġelu nsibu sitt rakkonti ta’ din l-istess ġrajja b’ċerti dettalji ivarjaw. Continue reading Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “B”

Gaudium Mariae

Fl-okkażjoni tal-bidu tal-kwindiċina, il-Parroċċa ta’ Santa Marija ġewwa Birkirkara, tistiednek għal ċelebrazzjoni Marjana bit-tema “Gaudium Mariae”. Matul din iċ-ċelebrazzjoni qasira, sejrin nirriflettu fuq is-seba’ ferħat li Omma Marija kellha matul il-ħajja tagħha, filwaqt li nirringrazzjaw lill-Alla għal dak kollu li għoġbu jagħmel magħha. Continue reading Gaudium Mariae

L-Evanġelju tat-Tnejn 23 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 15:1-8

Fiċ-ċenaklu, qabel ma bata u miet, Ġesù mhux biss jiftaħ qalbu mad-dixxipli tiegħu u jitlob quddiemhom imma jurihom dak li hu, fl-aħħar mill-aħħar, indispensabbli biex tassew il-ħajja tagħhom tkun tixbaħ lil tiegħu: li jkunu ħaġa waħda flimkien u li jkunu, iktar minn hekk, għax li jkunu flimkien tiddependi minnha, li jkunu ħaġa waħda miegħu. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 23 ta’ Lulju 2018