L-Insara fl-Iraq, Quo Vadis?

Il-Ħamis 26 ta’ Lulju 2018: “IS ppruvaw jieħdu l-monasteru. F’Awwissu tal-2014 konna konvinti li kien se jirnexxilhom,” hekk stqarr l-Arċisqof Timotheos Moussa Al-Shamans, Abbati tal-Monasteru Sirjak Ortodoss Mar Matti, imwaqqaf fis-seklu 4 u wieħed mill-eqdem fid-dinja. Il-Patrijiet ħarbu, iżda malajr reġgħu marru lura wara li rkupraw mix-xokk li kienu ħadu. Mijiet ta’ refuġjati Nsara għexu magħhom xhur sħaħ – ftit kilometri f’linja diretta mill-agħar għedewwa tagħhom. Continue reading L-Insara fl-Iraq, Quo Vadis?

Talb għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi

“Is-Sibt, 11 t’Awwissu 2018 fil-Knisja ta’ San Franġisk, B’Kara se ssir laqgħa ta’ talb għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.  Il-laqgħa tibda fid-9.00 p.m. bil-quddiesa u tibqa’ sejra bl-adorazzjoni sal-11.00 p.m. Din il-laqgħa ssir kull xahar fi knejjes differenti.  Is-saċerdoti jeħtieġu u japprezzaw it-talb li jsir għalihom.” Continue reading Talb għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi

18 – Inpattihielu!

Xi għorrief u nies spiritwali indunaw li meta aħna jkollna bżonn nitgħallmu xi ħaġa, ningħataw id-diffikultajiet li għandna bżonn.

Huma ndunaw li l-kuntlarjetà hija l-għalliema tajba tagħna. Tajjeb għalhekk li nindunaw xi tkun qed tipprova tgħallimna, din l-għalliema, meta l-affarijiet ma jiġux kif irriduhom, jew meta xi ħadd jagħmlilna azzjoni ħażina, u nħossu ġibda jew leblieba biex inpattuhielu. Continue reading 18 – Inpattihielu!

L-Evanġelju tal-Ħamis 26 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 13, 10-17

Il-bniedem waħdu jirrejalizza li jkun hemm drabi li jisma dak li jrid jisma u jwarrab il-bqija; jinduna li moħħu hu magħluq għal dak kollu li ma jridx jisma. U hemm jibda l-inkwiet mhux biss għax jeħel fil-mixja tal-ħajja, iżda għax dak li jrid jisma jaħseb li hi il-verità waħdanija u jmeri il-bqija għax iqisu gidba jew illużjoni. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 26 ta’ Lulju 2018