L-Evanġelju tal-Ġimgħa 27 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 13, 18-23

Ġesù jirrifletti permezz ta’ din il-parabbola – il-bidwi li ħareġ jiżra’ u li fiha jgħidilna x’jiġri miż-żerriegħa. Hija riflesjoni fuq il-kelma li ġie biex iwassal. Hu stess ifisser dak likien qed jgħid. Hu kien jaf x’qed iseħħ, iżda ried lil dawk li jisimgħuh jifhmu huma wkoll. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 27 ta’ Lulju 2018

Sagristan impenjat

Kull darba li nattendi għall-quddiesa tal-liberazzjoni fil-Knisja Parrokjali Franġiskana ta’ Marija Addolorata f’San il-Baħar nibqa’ imsaħħar biż-żamma perfetta ta’ din il-knisja. Allura, b’apprezzament għax-xogħol fejjiedi li Bro George Micallef OFM Conv, ħija għażiż fl-Ordni Franġiskan, qtajtha li nagħmillu din l-intervista.

Continue reading Sagristan impenjat