L-Evanġelju tat-Tlieta 31 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 13, 36-43

Ġesù ħalla n-nies u mar id-dar u mdawwar mid-dixxipli tiegħu, dawk ta’ ġewwa, iweġibhom għall-mistoqsija li kiemu għamlulu. Iżda jtemm l-ispjegazzjoni tiegħu bil-kliem: min għandu widnejn ħa jisma’. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 31 ta’ Lulju 2018