L-Isqof Joe Galea Curmi f’laqgħa ma’ missjunarji Maltin

L-Erbgħa 1 ta’ Awwissu 2018: L-Isqof Awziljarju Elett, Mons. Joseph Galea-Curmi, ltaqa’ ma’ missjunarji Maltin imxerrda mad-dinja u li bhalissa jinsabu Malta ghal btala. Ghal-laqgha li saret f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta, attendew sacerdoti Maltin li qed jaghmlu hidma missjunarja fl-Awstralja u fil-Pakistan, u sorijiet li qeghdin f’Gaza, il-Brazil, il-Pakistan, l-Ukrajna u l-Indja. Attendew ukoll soci tal-M.U.S.E.U.M. missjunarji f’Kuba, Londra u l-Albanija. Continue reading L-Isqof Joe Galea Curmi f’laqgħa ma’ missjunarji Maltin

L-Evanġelju tal-Erbgħa 1 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 13, 44-46

X’ma jagħmilx il-bniedem li jiskopri l-valur ta’ dak li jista’ jikseb! Imma l-ewwel jeħtieġ jagħaraf il-valur. Normalment jagħaraf il-valur ta’ xi ħaġa meta jkun tilifha, li hija tassew ħasra. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 1 t’Awwissu 2018