L-Isqof Joe Galea Curmi f’laqgħa ma’ missjunarji Maltin

L-Erbgħa 1 ta’ Awwissu 2018: L-Isqof Awziljarju Elett, Mons. Joseph Galea-Curmi, ltaqa’ ma’ missjunarji Maltin imxerrda mad-dinja u li bhalissa jinsabu Malta ghal btala. Ghal-laqgha li saret f’Dar l-Emigrant, il-Belt Valletta, attendew sacerdoti Maltin li qed jaghmlu hidma missjunarja fl-Awstralja u fil-Pakistan, u sorijiet li qeghdin f’Gaza, il-Brazil, il-Pakistan, l-Ukrajna u l-Indja. Attendew ukoll soci tal-M.U.S.E.U.M. missjunarji f’Kuba, Londra u l-Albanija. Continue reading “L-Isqof Joe Galea Curmi f’laqgħa ma’ missjunarji Maltin”