Il-Papa Franġisku jfakkar il-memorja tal-Beatu Pawlu VI

Il-Ħadd 5 ta’ Awwissu 2018: Illum, wara t-talba tal-Angelus, il-Papa Franġisku fakkar il-memorja tal-Beatu Papa Pawlu VI li propju 40 sena ilu kien qed jgħix l-aħħar mumenti ta’ ħajtu. Continue reading “Il-Papa Franġisku jfakkar il-memorja tal-Beatu Pawlu VI”

L-Ewwel Messaġġ tal-Isqof Joseph Galea Curmi

Is-Sibt 4 ta’ Awwissu 2018: L-EWWEL MESSAĠĠ TAL-ISQOF AWŻILJARJU JOSEPH GALEA CURMI FI TMIEM L-ORDINAZZJONI EPISKOPALI TIEGĦU

F’din il-Quddiesa għedna grazzi mill-qalb lil Alla. Lilu tifħir u glorja.

Nixtieq nirringrazzja wkoll lilek, għażiż Arċisqof ta’ Malta, ta’ din l-Ordinazzjoni u tal-ministeru tiegħek ta’ ragħaj b’tant għerf u qalb kbira. Jien awżiljarju tiegħek, nitlob li dejjem issib fija għajnuna kbira. Continue reading “L-Ewwel Messaġġ tal-Isqof Joseph Galea Curmi”