Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna

Il-Knisja dejjem qieset il-katekeżi bħala wieħed mix-xogħolijiet primarji tagħha, għaliex qabel ma Kristu tela’ għand il-Missier, wara li qam minn bejn l-imwiet, ta lill-Appostli l-aħħar amar – li jagħmlu dixxipli lin-nazzjonijiet kollha u jgħallmuhom iħarsu dak kollu li kien ordnalhom. ,,, Continue reading “Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna”