Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna

Il-Knisja dejjem qieset il-katekeżi bħala wieħed mix-xogħolijiet primarji tagħha, għaliex qabel ma Kristu tela’ għand il-Missier, wara li qam minn bejn l-imwiet, ta lill-Appostli l-aħħar amar – li jagħmlu dixxipli lin-nazzjonijiet kollha u jgħallmuhom iħarsu dak kollu li kien ordnalhom. ,,, Continue reading “Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna”

Tifla ċkejkna lura mal-familja wara 3 snin maħtufa mill-IS.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu 2018: It-tbissima fuq wiċċ din it-tifla hija xhieda tal-kuraġġ kbir tal-Insara ħutna li minkejja l-persekuzzjonijiet ħarxa li għaddejjin minnhom, madankollu t-tama fi qlubhom tibqa’ ġajja. Fl-2014, Christina Nun li kellha biss tliet snin inżatfet minn darha mit-terroristi li jsejjħu lilhom infushom, l-Istat Iżlamiku (IS).  Tliet snin wara inħelset u f’dan ir-ritratt tidher ma’ oħtha fid-dar ċkejkna tagħhom fil-kamp tar-refuġjati ta’ Erbil fl-Iraq. Continue reading “Tifla ċkejkna lura mal-familja wara 3 snin maħtufa mill-IS.”

Bl-għajnuna tal-ACN, 9000 familja lura f’darhom

Il-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu 2018:  Xi jiem ilu, minn dawn il-paġni rrapurtajna kif fil-pjanura ta’ Niniveh fl-Iraq, minkejja li t-theddid ma jaqta xejn, madankollu l-Insara xorta waħda qegħdin jirriturnaw lura lejn pajjiżhom. Continue reading “Bl-għajnuna tal-ACN, 9000 familja lura f’darhom”

ACN (Malta) ser tattendi għall-Kungress Dinji dwar il-Familja

Il-Ġimgħa 10 t’Awwissu 2018: Fi stqarrija għall-istampa mill-fergħa lokali tal-ACN tħabbar illi delegazzjoni tal-Aid to the Church in Need f’Malta ser tattendi għall-Kungress Dinji dwar il-Familja (WMOF 2018) li ser isir fl-Irlanda bejn il-21 u s-26 t’Awwissu 2018. Continue reading “ACN (Malta) ser tattendi għall-Kungress Dinji dwar il-Familja”