Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna

Il-Knisja dejjem qieset il-katekeżi bħala wieħed mix-xogħolijiet primarji tagħha, għaliex qabel ma Kristu tela’ għand il-Missier, wara li qam minn bejn l-imwiet, ta lill-Appostli l-aħħar amar – li jagħmlu dixxipli lin-nazzjonijiet kollha u jgħallmuhom iħarsu dak kollu li kien ordnalhom. ,,, Continue reading Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna

Tifla ċkejkna lura mal-familja wara 3 snin maħtufa mill-IS.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu 2018: It-tbissima fuq wiċċ din it-tifla hija xhieda tal-kuraġġ kbir tal-Insara ħutna li minkejja l-persekuzzjonijiet ħarxa li għaddejjin minnhom, madankollu t-tama fi qlubhom tibqa’ ġajja. Fl-2014, Christina Nun li kellha biss tliet snin inżatfet minn darha mit-terroristi li jsejjħu lilhom infushom, l-Istat Iżlamiku (IS).  Tliet snin wara inħelset u f’dan ir-ritratt tidher ma’ oħtha fid-dar ċkejkna tagħhom fil-kamp tar-refuġjati ta’ Erbil fl-Iraq. Continue reading Tifla ċkejkna lura mal-familja wara 3 snin maħtufa mill-IS.