L-Evanġelju tal-Erbgħa 15 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1:39-56

Illum l-Għid tal-Assunta. Aħna għamilnieh l-għid tagħna, il-festa tagħna u hekk hu sewwa u xieraq u hekk għandu jkun; ma nistgħux niċċelebraw lil xi ħadd jekk aħna ma nħossuniex ta’ ġewwa ma’ dak ix-xiħadd. Iżda mhux sewwa u ma jixraq xejn li nisirqu l-festa mingħand min hi tiegħu. Jekk aħna niċċelebraw il-festa ta’ xi ħadd ifisser li nammirawh u allura rridu nkunu bħalu, inkella x’fih x’tammira jekk ma fihx fiex issir tixbħu? Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 15 t’Awwissu 2018

L-Evanġelju tat-Tlieta 14 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 1-5.10.12-14

Mhux min hu l-kbir iżda min hu l-ikbar. Din kienet il-preokkupazzjoni inisistenti tad-dixxipli daqs kemm hi insistenti fina lkoll. Donnu l-bniedem ma jimpurtahx wisq kemm hu kbir, daqskemm jinkwetah il-fatt jekk hu ikbar minn ħaddieħor. Irridu nkunu ikbar minn ħaddieħor. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 14 t’Awwissu 2018

ll-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar

Xi ftit xhur ilu kelli l-grazzja niġi mistieden biex nqaddes quddiesa qrib l-okkażjoni tal-festa tant għażiża ta’ Jum l-Omm. Għal dan il-għan l-organizzaturi ta’ din l-attività, b’għaqal, għoġobhom jagħżlu l-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar.

Continue reading ll-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar