Agħtu lill-oħrajn dak li Alla ta lilna

Aħna Lilkom, Lulju Awwissu 2018

“Agħtu lill-oħrajn dak li Alla ta lilna.”  Din hija t-tema tal-artiklu ewlieni tal-fuljett Aħna Lilkom ta’ Lulju-Awwissu 2018.   F’din il-ħarġa jikteb ukoll Fr Frankie Cini MSSP, Superjur Reġjonali għal Malta li jagħti l-esperjenza tiegħu fil-kapitluu ġenerali li għadu kif ġie ċelebrat fil-Perù.  Ara din il-ħarġa ta’ Aħna LIlkom … Aħna Lilkom Lulju Awwissu 2018

Seminaristi Afrikani jgħidu għaliex jixtiequ jsiru saċerdoti

It-Tlieta 14 ta’ Awwissu 2018:  “Mhux faċli għaliex in-nbies jistennew ħafna minna … jdfisser ħafna sagrifiċċju … Jiġu mumenti li nħossni waħdi … Jistennew li fik jaraw il-qdusija  … Imma nixtieq inkun saċerdot.”  Ara l-video hawn taħt … Continue reading “Seminaristi Afrikani jgħidu għaliex jixtiequ jsiru saċerdoti”

L-Evanġelju tal-Erbgħa 15 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1:39-56

Illum l-Għid tal-Assunta. Aħna għamilnieh l-għid tagħna, il-festa tagħna u hekk hu sewwa u xieraq u hekk għandu jkun; ma nistgħux niċċelebraw lil xi ħadd jekk aħna ma nħossuniex ta’ ġewwa ma’ dak ix-xiħadd. Iżda mhux sewwa u ma jixraq xejn li nisirqu l-festa mingħand min hi tiegħu. Jekk aħna niċċelebraw il-festa ta’ xi ħadd ifisser li nammirawh u allura rridu nkunu bħalu, inkella x’fih x’tammira jekk ma fihx fiex issir tixbħu? Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 15 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tat-Tlieta 14 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 1-5.10.12-14

Mhux min hu l-kbir iżda min hu l-ikbar. Din kienet il-preokkupazzjoni inisistenti tad-dixxipli daqs kemm hi insistenti fina lkoll. Donnu l-bniedem ma jimpurtahx wisq kemm hu kbir, daqskemm jinkwetah il-fatt jekk hu ikbar minn ħaddieħor. Irridu nkunu ikbar minn ħaddieħor. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 14 t’Awwissu 2018”

ll-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar

Xi ftit xhur ilu kelli l-grazzja niġi mistieden biex nqaddes quddiesa qrib l-okkażjoni tal-festa tant għażiża ta’ Jum l-Omm. Għal dan il-għan l-organizzaturi ta’ din l-attività, b’għaqal, għoġobhom jagħżlu l-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar.

Continue reading “ll-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu f’San Pawl il-Baħar”