L-Evanġelju tal-Ħamis 16 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 21 – 19, 1

Irridu nagħmlu naqra somom biex nifhmu sew dak li qed jgħid Ġesù.

Kull talent li jsemmi Ġesù kien daqs, bejn wieħed u ieħor 40 kilogramm deheb li bil-prezz tad-deheb illum jiswa €34, 500 immultiplikati għal 10000 jiġu €34,500,000. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 16 t’Awwissu 2018”