L-Isqof Mario Grech dwar l-Ittra tal-Papa Franġisku lill-Poplu ta’ Alla

Waqt Manifestazzjoni Marjana li saret nhar it-Tlieta 21 ta’ Awwissu 2018 f’Marsalforn, l-Isqof Mario Grech tkellem dwar l-Ittra li dan l-aħħar il-Q.T. il-Papa Franġisku kiteb lill-Knisja universali dwar l-abbużi sesswali li ġraw f’Pennsylvania:

Continue reading L-Isqof Mario Grech dwar l-Ittra tal-Papa Franġisku lill-Poplu ta’ Alla

L-Evanġelju tal-Ħamis 23 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 22, 1-14

Ma nafx ċelebrazzjoni ta’ tieġ kemm iddum illum. Nisma’ li hawn uħud li jdumu ħafna. Nisma’ wkoll li hawn min id-dewmien jipprova jevitah minħabba l-ħlasijiet tal-overtime tal-impjegati. Fi żmien Ġesù, tieġ kien l-aqwa festa fir-raħal jew belt tal-għarajjes. Barra minn festa tal-għartajjes, tieġ kien il-festa tal-komunità kollha u kien idum ħafna, kultant anke ġimgħa sħiħa. U dan tieġ ta’ nies ordinarji f’raħal jew belt, aħseb u ara meta jkun it-tieġ ta’ bin is-Sultan. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 23 t’Awwissu 2018

L-Evanġelju tal-Erbgħa 22 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 20, 1-16a

Kieku kien hemm il-unions kien ikollu l-inkwiet għa xil-ġustizzja tal-bniedem, suppost, tistma lil kulħadd l-istess u dan hu l-pedament ta’ kif nifmuha aħna l-bnedmin. Kważi kważi kultant nippruvaw tant neliminaw id-differenzi li naqgħu fir-ridikolu. Il-bnedmin l-istess għax m’hemmx m’hemmx differenzi beniethom, izda għax ilkoll kemm huma għandhom il-bżonnijiet tagħhom. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 22 t’Awwissu 2018