Il-kunvent u l-knisja tal-Patrijiet Agostinjani fir-Rabat

Il-wasla tar-reliġjużi Agostinjani fil-gżejjer tagħna tmur lura sewwa fiż-żmien. L-ewwel għeruq tal-preżenza tagħhom f’Malta toħodna lura għat-tieni nofs tas-seklu XIV. L-Ordni ta’ Santu Wistin kien twaqqaf bil-ħidma tal-Papa Innoċenz IV sa mis-sena 1244.

Continue reading “Il-kunvent u l-knisja tal-Patrijiet Agostinjani fir-Rabat”