L-Evanġelju tat-Tnejn 27 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 23, 13-22

Wasalna biex intemmu l-istaġun tal-festi u magħhom kull nitfa armar li tagħmel il-knejjes tagħna vetrina tal-isbaħ oġġetti ta’ arti, ħafna minnhom prezzjużi tintrefa’ fl-imħażen, fl-armarji jew fil-kxaxen. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 27 t’Awwissu 2018

Il-Knisja Kattolika ser tieħu l-maġġoranza tal-immigranti tad-Diciotti.

Il-Ħadd 26 ta’ Awwissu 2018: Il-Knisja Kattolika ser tieħu l-biċċa l-kbira tal-140 immigrant li għal dawn l-aħħar għaxar t’ijiem inżammu fil-port ta’ Catania fuq il-vapur tal-Guardia Costiera, Diciotti.  Il-kumplament tal-immigranti ser jittieħdu mill-Albaija u mill-Irlanda.  Minbarra dawn hemm ukoll sbatax-il persuna (11-il mara  u 6 irġiel) oħra li tniżżlu minn fuq il-vapur minħabba mard, f’każi minnhom bit-tubercolosi.  Erbgħa minn dawn in-nisa kienu wkoll stuprati qabel ma telqu mil-Libja. Continue reading Il-Knisja Kattolika ser tieħu l-maġġoranza tal-immigranti tad-Diciotti.

ACN (Malta) fi-9 Laqgħa Dinjija tal-Familja

Il-Ħadd 26 ta’ Awwissu 2018:  Ilbieraħ filgħaxija l-Istadju ta’ Croke Park f’Dublin, laqa’ fih mhux biss lill-Papa Franġisku, imma miegħu ukoll folla ta’ aktar minn  82 elf persuna li flimkien ħadu sehem fil-Festival tal-Familja.  (Ara d-diskors tal-Papa) – F’dawn il-jumejn il-Papa qiegħed f’Dublin biex jattendi d-9 Laqgħa Dinija tal-Familja li fiha wkoll qed tieħu sehem delegazzjoni mill-fergħa Maltija tal-ACN. Continue reading ACN (Malta) fi-9 Laqgħa Dinjija tal-Familja