L-Evanġelju tal-Erbgħa 29 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6:17-29

Jingħad li l-għawi ħu l-ġenn. Jista’ faċilment jidher li dawn it-tlieta minn nies ma kienx moħħhom f’siktu dakinar ta’ għeluq snin Erodi (tetrarka għax kien sultan minn erbgħa), u kif ngħidu wkoll, id-dnub ma jorqodx, minħabba f’hekk weħel ma’ rashom Ġwanni l-Battista, li, minħabba f’hekk, spiċċa bla ras hu. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 29 t’Awwissu 2018

L-Evanġelju tat-Tlieta 28 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 23, 23-26

Interessanti li l-kelma ‘korruzzjoni’ għandha iktar minn tifsira waħda. Kollha għandhom pedament wieħed, li jfisser iċċajpar, tibdel għal agħar jew teqred. Hemm min jikkorrompi u hemm min iħalli lilu nnifsu jiġi korrott: it-tnejn li huma huma korrotti, imċajpra, mibdula għall-agħar u meqruda. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 28 t’Awwissu 2018