L-Albanija eżempju għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li baqgħu siekta quddiem it-traġedja tal-immigranti

Mons. George Frendo, Arċisqof ta’ Tirana-Durres, bagħat ittra lill-ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Albanija biex jesprimi l-apprezzament tiegħu għad-deċiżjoni tal-Gvern Albaniż li jilqa’ parti mill-migranti li ddaħħlu Catania fuq il-bastiment Diciotti. Fl-Albanija mistennija jaslu 20 persuna mill-Eritrea u Mons Frendo qal li wara jiem drammatiċi issa għandhom ix-xorti li jsibu min jilqagħhom għand poplu, dak Albaniż, magħruf għall-ġenerożità tiegħu. Continue reading L-Albanija eżempju għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li baqgħu siekta quddiem it-traġedja tal-immigranti

Ix-Xjenza u l-Fidi

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Qegħdin fi żmien meta x-xjenza u t-teknoloġija qegħdin jagħmlu passi ta’ ġgant. Ikun xieraq li nagħtu ħarsa nisranija lejn dawn il-mezzi.

Ix-xjenza turina l-kobor ta’ Alla. Turina kif jaħdem aktar eżatt l-univers u l-bniedem. Iżda jista’ jiġri li lil xi wħud ix-xjenza ttellfilhom il-fidi. Dan jiġri meta jħarsu lejn l-univers u l-bniedem b’mod materjalistiku. Jibdew jaraw liġijiet fissi u li jaħdmu mingħajr l-intervent ta’ Alla. Continue reading Ix-Xjenza u l-Fidi