Messaġġ tal-Papa lill-priġunieri

Il-Laqgħa Dinjija tal-Familji fl-Irlanda uriet li l-familji Kattoliċi għadhom ifittxu l-Knisja meta jkunu qed jiffaċċjaw xi sfida bħalma hi t-trobbija ta’ xi wild b’diżabilità, wara xi divorzju jew separazzjoni u fi problemi oħra.

Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li waħda mid-diskussjonijiet waqt il-Kungess kienet dwar l-“Impatt li jħalli fuq il-Familji meta xi ħadd ikun il-Ħabs.”
Continue reading Messaġġ tal-Papa lill-priġunieri

Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2018

Settembru huwa x-xahar tal-Vitorja. It-Twelid tal-Verġni Mbierka l-Knisja tarah bħala ż-Żernieq li jħabbar li x-Xemx tal-Ġustizzja, Ġesù, ma jdumx ma jidher. Din il-festa liturġika għalina l-Maltin hija marbuta b’mod wisq għażiż mal-Istorja ta’ Pajjiżna. Lejn tmiem Settembru ħarsitna ddur ukoll lejn l-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel u San Rafel. Nitolbuhom iħarsuna fil-mixja tal-fidi tagħna. Ara l-kalendarju bil-kulur minn hawn: 01 KALENDARJU ADOR.SETTEMBRU 2018 BIL-KULUR Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2018

L-Evanġelju tas-Sibt 1 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 14-30

Dan ir-raġel ma kienx ħafi. It-talent, ma kienx munita ċkejkna li s-soltu naraw fl-istampi jew li normalment nimmaġinaw, kien il-kejl li bih jintiżen id-deheb, u d-daqs tiegħu kien, bejn wieħed u ieħor, daqs ħobża żgħira. Fi żmien Ġesù il-piż ta’ talent kien madwar 60 kilogramm. Bil-prezz tad-deheb illum kull kilogramm deheb kien jiswa bejn wieħed u ieħor madwar zewġ miljun ewro u nofs (€2 500 000). Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 1 ta’ Settembru 2018

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 31 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 1-13

Il-bluha għal Ġesù tfisser li taħseb sa mnieħrek. L-għaqal ifisser li taħseb iktar ’il bogħod. Jidher li b’xi mod kienu flimkien.

Għaxar xebbiet jgħid Ġesù. X’kienet ir-raġuni ma nafux. Kienux ħbieb, kienux aħwa jew qraba jew sempliċiment jafu lil xulxin ma nafux. Setgħu kienu jffurmaw parti minn xi għaqda li ssib irġiel għal min irid jiżżewweġ jew tippromwovi laqgħat fejn wieħed jista’ jsib lil min jiżżewweġ. Ma nafux. L-unika ħaġa li tidher li kienet tgħaqqadhom hija l-invit li rċevew għal dan l-imbierek tieġ. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 31 t’Awwissu 2018

L-Evanġelju tal-Ħamis 30 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 24, 42-51

Meta kollox ikun jidher mitluf induru lejn Santa Rita tal-impossibli jew lejn San Ġuda Taddew, tal-kawżi mitlufa. It-taljani jgħidu ‘quando non possiamo piu ritorniam al buon Gesù’. Hawn min jitkaża b’ħaġa bħal din; nistħu nduru lejn min inkunu abbandunajna, għax kieku nkunu aħna ngħidu: hekk sew, aħna taż-żejjed u n-nieqes. Iżda il-buon Gesù ma jirraġunax hekk. Tmur x’ħin tmur, mhux biss bil-bieb miftuħ issibu, iżda b’dirgħajh miftuħa wkoll. Donnu jrid jgħid jien għaddejt minn tant għalik se noqgħod infittex l-intitef tiegħek? Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 30 t’Awwissu 2018