L-Isptar ta’ Kristu

F’dawn l-aħħar xhur il-Mulej tani l-grazzja li nagħmel ftit ħsibijiet fuq wieħed mill-kotba sbieħ, jekk ma ngħidx, mis-sbieħ nett nett, li kiteb San Ġorġ Preca. Dan il-ktieb, li għalija bħala Patri Kapuċċin li l-missjoni tiegħi mill-Mulej hija fl-isptarijiet mal-morda, jagħmel sens kbir ħafna. Qed nirreferi għall-ktieb mill-isbaħ ta’ Dun Ġorġ l-Isptar ta’ Kristu.

Continue reading “L-Isptar ta’ Kristu”