L-Evanġelju tal-Ħadd 2 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 1-23

Min jitla fuq il-għolja tal-Mulej? Min jgħammar fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-frugħa. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 2 ta’ Settembru 2018”

Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta – ittra tal-Isqof Mario Grech

Is-Sibt, 1 ta’ Settembru 2018: Ittra lill-Poplu ta’ Alla tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex. Biex tinqara fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd, 1 u 2 ta’ Settembru 2018. Continue reading “Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta – ittra tal-Isqof Mario Grech”