Every person in every corner of the world is in need of evangelization

Short Reflection by George Calleja

Do you know that the Gospel is to be spread all over the world… that is, to every person and in every corner of the world? The need to evangelize is immense. It is not only the people who have not heard of the Gospel that need to be evangelized, but also Christians that have left their faith, are lukewarm towards God. These Christians need to be re-evangelized, need to be reached in a new loving way. Continue reading Every person in every corner of the world is in need of evangelization

Lectio Divina tat-23 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 7, 31-37): Il-Ħadd li għadda rajna lil Ġesu jeħodha kontra l-Iskribi u l-Fariżej, u jistqarr li r-riti esterni li vvintaw huma ma jogħġbux lil Alla, u li l-bidla fil-qalb iġġib il-purita’ u mhux il-ħasil tal-idejn.  Wara, daħal id-dar u kompla jiddiskuti mad-dixxipli, u fl-aħħar mat-tnax.  Ġesu żgur kien diżappuntat bid-dixxipli li telquh.  Għalhekk telaq ‘il barra u mar waħdu lejn l-inħawi ta’ Tir u Sidon fit-Tramuntana. Hawn iltaqa’ mal-mara Kananija. Għalkemm pagana, għaġġbet lil Ġesu bil-fidi li kellha. Wara, reġa’ lura imma, minn flok ġibed lejn Kafarnahum, mar in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija, fl-inħawi pagana tad-Dekapoli. Continue reading Lectio Divina tat-23 Ħadd. Sena “B”

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għal Settembru – is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fl-Afrika

It-Tnejn 3 ta’ Settembru 2018: In-netwerk dinji ta’ talb mal-Papa ta’ kull xahar jieħu ħsieb iwassal riflessjonijiet dwar l-intenzjoni tal-Papa għal dak ix-xahar. Hekk kif bdejna xahar ġdid naraw x’inhi l-intenzjoni tal-Papa għal dan ix-xahar. Continue reading L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għal Settembru – is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fl-Afrika

Skiet u talb quddiem min ifittex l-iskandlu

It-Tnejn 3 ta’ Settembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Issa li beda x-xahar ta’ Settembru, il-Papa Franġisku reġa’ beda r-riflessjonijiet fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Il-verità hi ġentili, il-verità hi siekta. Mal-persuni li jfittxu biss l-iskandlu, li jfittxu biss il-firda, l-unika triq hi dik tas-silenzju u tat-talb. Continue reading Skiet u talb quddiem min ifittex l-iskandlu

A transfigured listening

Thursday 2, Friday 3 and Saturday 4 August of this year will remain three important days in my priestly and consecrated life. This is because on those three holy days, the Lord has given me the great and joyous grace of preaching the sermons during the triduum for the Feast of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ which is magnificently celebrated in the Lija Parish.

Continue reading A transfigured listening

L-Evanġelju tat-Tnejn 3 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 4, 16-30

Ħemda u skiet fis-sinagoga ta’ Nazaret. Kulħadd għajnejh fuq Ġesù. Min jaf x’se jgħid! Min jaf x’se jagħmel! Ilna ma narawh issa. Tgħid dak li smajna dwaru huwa minnu. Issa narw. U ftaqqa l-bomba nukelari. Dak li ilkom tistennew huwa jien. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 3 ta’ Settembru 2018