F’qalb il-bniedem hemm battalja eterna bejn tajjeb u ħażin

It-Tlieta 4 ta’ Settembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-qalb tal-bniedem tixbah ‘kamp tal-battalja’ fejn jitqabdu żewġ ‘spirti’ differenti: wieħed hu dak ta’ Alla li jmexxina lejn l-opri tajba bħall-karità u l-fraternità, u l-ieħor hu dak tad-dinja, li jimbuttana lejn il-vanità, il-kburija, is-suffiċjenza, it-tqassis u t-tlablib fil-vojt.

Continue reading F’qalb il-bniedem hemm battalja eterna bejn tajjeb u ħażin

L-Evanġelju tat-Tlieta 4 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 4, 31-37

Fl-Evanġelju skont San Luqa l-ewwel ħidma ta’ Ġesù hija l-evanġeliżżazzjoni, jgħallem; għallem f’Kafarnahum, fejn probabilment ma kien jafu ħadd, u jidher li ma kellux problemi, għallem fis-Sinagoga ta’ Nazaret u dawk li kienu jafuh riedu jixħtuh minn fuq l-irdum għal isfel. San Ġorġ Preca kien jgħid li t-tagħlim hu l-għajn ta’ kull ġid. Mingħajru hemm dagħbien il-ħsara. L-għan ta’ Ġesù skont San Luqa wkoll hu li jgħallem, jiftaħ l-imħuħ u jmiss il-qlub biex il-bniedem li lest li jiftaħ widnejh biex jisma idur lejn Alla u jingħaqad miegħu. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 4 ta’ Settembru 2018