Cannabis & Psychosis

OASI Foundation would like to invite you to a talk on Cannabis & Psychosis on the 24th September @ 13.00am at the OASI premises.

The one hour talk will be held by Dr. Anton Grech & Dr. Chantelle Azzopardi and there will time for a discussion and to ask any questions one might have.

Kindly confirm your presence and the names of who will be accompanying you by calling on 21563333 or by email on prevention@oasi.org.mt by not later than Wednesday 19th September 2018.

It-talb ma jagħmilx maġija

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Alla jisma’ t-talb ta’ kull bniedem li hawn fid-dinja u b’mod jew ieħor ser jgħinu żgur.

Iżda t-talb ma jagħmilx maġija. Kważi ta’ kull jum nirċievi emails b’kontenut veru tajjeb li jikkonsisti fi xbiehat ta’ Kristu, tal-Verġni Marija u tal-qaddisin. Iżda fl-aħħar ikun hemm l-invit biex inti tibgħat din l-email lill-persuni oħra u hekk taqla’ żgur xi grazzja. Continue reading It-talb ma jagħmilx maġija

L-Evanġelju tal-Erbgħa 5 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 4, 38-44

Immedjatament wara li ppriedka u keċċa l-ispirtu ħażin mir-raġel, Ġesù baqa’ sejjer mad-dixxipli tiegħu għand Pietru. Jidher li Pietru u ħuh ma baqgħux joqgħodu Betsajda, minn fejn ġew, iżda marru joqgħodu fid-dar ta’ Pietru f’Kafarnahum. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 5 ta’ Settembru 2018