Omelija tal-Arċisqof lejliet il-Festa ta’ Marija Bambina

Il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru 2018: Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa Pontifikali fil-festa tal-Vitorja, fil-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, in-Naxxar. Continue reading “Omelija tal-Arċisqof lejliet il-Festa ta’ Marija Bambina”

Il-Persekuzzjoni Reliġjuża fl-Asja tkompli tiħrax

Il-libertajiet reliġjużi qed ikomplu jitnaqqru fl-Asja filwaqt li qed jiżdied il-fundamentaliżmu reliġjuż. Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li din it-twissija għamilha r-rapporteur speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-libertà reliġjuża. Continue reading “Il-Persekuzzjoni Reliġjuża fl-Asja tkompli tiħrax”

Il-Papa jgħid lill-ġenituri biex jikkollaboraw mal-iskola

Il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru 2018: Dalgħodu, fl-Awla Pawlu VI l-Papa Franġisku ltaqa’ ma’ membri tal-Assoċjazzjoni Taljana tal-Ġenituri li qed tiċċelebra l-50 sena mit-twaqqif tagħha. Din l-għaqda tagħti sapport lill-ġenituri fl-impenn tagħhom għall-familja u l-edukazzjoni skont prinċipji etiċi nsara. Continue reading “Il-Papa jgħid lill-ġenituri biex jikkollaboraw mal-iskola”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 7 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 33-39

F’dan Luqa l-ewwel argument bejn Ġesù u l-Fariżej hua fuq is-sawm u għalkemm għadna fil-bidu tal-Evanġelju, Ġesù filwaqt li ma jiddefendix id-drawwa tal-Fariżej u d-dixxipli ta’ Ġwanni li jsumu (għalkemm hu stess ma jiċħadx il-validità tas-sawm u t-talb anke fl-erbgħin jum li għamel fid-deżert), jagħti inidkazzjoni ta’ x’se jseħħ minnu; l-għarus jeħduhulhom. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 7 ta’ Settembru 2018”