Mandat Missjunarju lil Dun Mario Curmi

Is-Sibt, 8 ta’ Settembru 2018: Mandat Missjunarju lil Dun Mario Curmi.

Dalgħodu, fi tmiem il-Pontifikal Solenni tal-Festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, ta l-Mandat Missjunarju lil Dun Mario Curmi, mill-istess parroċċa, li fi ftit ġimgħat oħra sa jibda l-ministeru pastorali tiegħu fil-Knisja tal-Gwatemala, fl-Amerika Ċentrali. Continue reading Mandat Missjunarju lil Dun Mario Curmi

Hostels għall-istudenti Għawdxin f’Malta

Is-Sibt, 8 ta’ Settembru 2018: HOSTELS GĦALL-ISTUDENTI GĦAWDXIN F’MALTA.

Wara li nhar il-Ħadd 2 ta’ Settembru 2018, id-Djoċesi ta’ Għawdex ħabbret li, bilkollaborazzjoni tal-Patrijiet Agostinjani u s-Sorijiet ta’ St Joseph, ser tiftaħ żewġ hostels għall-istudenti Għawdxin li qegħdin f’xi istituzzjoni ta’ edukazzjoni terzjarja f’Malta  Università, l-MCAST, l-ITS, jew l-ACCA), is-Segretarju Amministrattiv tad-Djoċesi l-bieraħ ikkomunika dan li ġej: Continue reading Hostels għall-istudenti Għawdxin f’Malta

L-Evanġelju tal-Ħadd 9 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 31-37

Il-qagħda tiegħu f’Tir intemmet, iżda kompla l-predikazzjoni tiegħu f’Sidon, belt oħra fuq ix-xtajta tal-Lvant tal-Mediterran u, hu sejjer lura lejn il-baħar tal-Gallilija, għadda wkoll mill-inħawi tal-għaxart ibliet. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 9 ta’ Settembru 2018