Lectio Divina tal-24 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 8, 27-35): “Min jgħidu n-nies li jien?” Ġesu jagħmel il-proposta tiegħu għall-ħajja, u jitob lin-nies biex jimxu warajh u fuq dil-proposta. Il-prezz hu għoli għax aħna ħajja waħda għandna. Qabel ma niddeċiedu irridu nkunu naf sew min hu dan Ġesu, u fejn se jwassalna. Anki d-dixxipli spiss kienu jsaqsu: “Min hu dan Ġesu?” e.g. wara l-fejqan tal-imxajtan, tal-paralitiku (“min hu dan biex jaħfer id-dnubiet?”), jew meta waqqaf it-tempesta (“min hu dan biex anki ir-riħ u l-mewġ jobduh?”). Qabel ma jikkommettu ruħhom għall-proposta tiegħu riedu jkunu ċerti min hu tassew. Continue reading “Lectio Divina tal-24 Ħadd. Sena “B””

Ċelebrazzjoni waqt tlugħ ix-xemx

Nhar is-Sibt 15 ta’ Settembru 2018 fis-6.30 ta’ filgħodu, il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent ser torganizza Ċelebrazzjoni waqt Tlugħ ix-Xemx fil-Kappella ta’ Lourdes, L-Imġarr, Għawdex.  Din hija attività oħra li l-Kummissjoni qed torganizza għal matul ix-Xahar tal-Holqien 2018.   Ara l-poster hawn taħt … Continue reading “Ċelebrazzjoni waqt tlugħ ix-xemx”

L-Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 6, 6-11

Biex tagħmel il-ġid la hemm bżonn approvazzjoni u lanqas permessi. It-twettiq tal-ġid la għandu ħin u lanqas ġranet; huwa l-prijorità u l-privileġġ ta’ kulħadd. Quddiem il-ġid jaqgħu id-drawwiet u l-liġijiet, ir-regoli u t-tradizzjonijiet; il-ġid tal-bniedem ma għandu qatt jintuża biex isawwat jew iżeblaħ lil min jagħmlu. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018”