Lectio Divina tal-24 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 8, 27-35): “Min jgħidu n-nies li jien?” Ġesu jagħmel il-proposta tiegħu għall-ħajja, u jitob lin-nies biex jimxu warajh u fuq dil-proposta. Il-prezz hu għoli għax aħna ħajja waħda għandna. Qabel ma niddeċiedu irridu nkunu naf sew min hu dan Ġesu, u fejn se jwassalna. Anki d-dixxipli spiss kienu jsaqsu: “Min hu dan Ġesu?” e.g. wara l-fejqan tal-imxajtan, tal-paralitiku (“min hu dan biex jaħfer id-dnubiet?”), jew meta waqqaf it-tempesta (“min hu dan biex anki ir-riħ u l-mewġ jobduh?”). Qabel ma jikkommettu ruħhom għall-proposta tiegħu riedu jkunu ċerti min hu tassew. Continue reading Lectio Divina tal-24 Ħadd. Sena “B”

In-novità tal-Vanġelu ma taċċettax ħajja ta’ żewġ uċuħ

It-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

‘Ħuti, kulħadd sema’ li hemm iż-żina fostkom, u żina li lanqas issibha fost il-pagani. Imma intom Insara u tgħixu hekk?’  Dan hu l-kliem iebes ta’ ċanfir, meħud mill-ewwel ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, fejn Pawlu jindirizza lill-Insara li jgħixu ħajja doppja.

L-Appostlu, qal dalgħodu l-Papa Franġisku waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, hu rrabjat ħafna magħhom għax jidhrilhom li huma Nsara ‘liberali’, li l-ħajja nisranija tagħhom timxi fuq l-istess linji ma’ dik tat-tolleranza tal-immoralità.  Pawlu jfakkarhom li l-ħmira ttella’ l-għaġna kollha u hemm bżonn ta’ ħmira ġdida biex issir l-għaġna l-ġdida. Continue reading In-novità tal-Vanġelu ma taċċettax ħajja ta’ żewġ uċuħ

L-Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 6, 6-11

Biex tagħmel il-ġid la hemm bżonn approvazzjoni u lanqas permessi. It-twettiq tal-ġid la għandu ħin u lanqas ġranet; huwa l-prijorità u l-privileġġ ta’ kulħadd. Quddiem il-ġid jaqgħu id-drawwiet u l-liġijiet, ir-regoli u t-tradizzjonijiet; il-ġid tal-bniedem ma għandu qatt jintuża biex isawwat jew iżeblaħ lil min jagħmlu. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018