L-Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 6, 6-11

Biex tagħmel il-ġid la hemm bżonn approvazzjoni u lanqas permessi. It-twettiq tal-ġid la għandu ħin u lanqas ġranet; huwa l-prijorità u l-privileġġ ta’ kulħadd. Quddiem il-ġid jaqgħu id-drawwiet u l-liġijiet, ir-regoli u t-tradizzjonijiet; il-ġid tal-bniedem ma għandu qatt jintuża biex isawwat jew iżeblaħ lil min jagħmlu. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018”