Il-Papa f’Santa Marta: F’dawn iż-żminijiet donnu li l-akkużatur il-kbir qabad mal-Isqfijiet

It-Tlieta 11 ta’ Settembru 2018: Dil-ħabta donnu li l-Akkużatur il-Kbir imqabbad mal-isqfijiet biex joħloq l-iskandlu.  Għalhekk l-isqfijiet għandhom iżommu f’moħħhom tliet aspetti fundamentali: il-qawwa tagħhom hi li jkunu bnedmin ta’ talb, ikollhom l-umiltà li jifhmu li kienu magħżulin minn Alla u jibqgħu qrib il-poplu. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: F’dawn iż-żminijiet donnu li l-akkużatur il-kbir qabad mal-Isqfijiet”

Il-Papa f’Santa Marta: “In-novità tal-Vanġelu ma taċċettax ħajja ta’ żewġ uċuħ”

It-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018: Ħuti kulħadd sama’ li hemm iż-żina fostkom, u żina li lanqas issibha fost il-pagani.  Imma intom insara u tgħejxu hekk?”  Dan hu l-kliem iebes ta’ ċanfir, meħud mill-ewwel ittra ta’ San Pawl Appsotlu lill-Korintin fejn Pawlu jindirizza lill-insara li jgħejxu ħajja doppja.

L-Appostlu, qal il-Papa Franġisku waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, dalgħodu, hu rrabjat ħafna magħhom għax jidhrilhom li huma nsara “liberali” li l-ħajja nisranija tagħhom timxi fuq l-istess linji ma’ dik tat-tolleranza tal-immoralità.  Pawlu jfakkarhom li l-ħmira ttella’ l-għaġina kollha u hemm bżonn ta’ ħmira ġdida biex issir l-għaġna l-ġdida. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: “In-novità tal-Vanġelu ma taċċettax ħajja ta’ żewġ uċuħ””

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti

Is-Sibt 15 ta’ Settembru ser issir lejla ta’ Adorazzjoni Ewkaristika għall-Qdusija tas-Saċerdoti.  L-Adorazzjoni ser issir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera, tibda fid-9.00 ta’ filgħaxija u tintemm fil-11.00 ta’ billejl.  Kulħadd huwa  mħeġġeġ jattendi.  Ara l-poster … Continue reading “Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti”

Il-boilersiut

Ħafna jarawni għaddej biha. L’hawn u l’hemm. U lil min togħġbu. U jgħidilha kelma sabiħa. Mela jagħmilha like. U min le. U forsi, u abbli mhux dejjem juri, iħarsilha bl-ikrah ukoll. Forsi jgħażżaż snienu għaliha. U, abbli, jgħidilha waħda wkoll! Imma lil min se tikkundanna għid? Mhux kulħadd għandu l-esperjenzi tiegħu u tagħha fil-ħajja?

Continue reading “Il-boilersiut”

L-Evanġelju tat-Tlieta 11 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 6, 12-19

F’dawn it-tmin versi minn kapitlu sitta tal-Evanġelju tiegħu San Luqa qed jara l-Knisja kif tasse whi diġa fi żmienu. Hija Knisja pproġettata fil-futur u hekk għada sallum minkejja d-dgħufijiet u d-dnubiet kollha ta’ dawk li jagħmluha, dawk li għandhom il-mard tagħhom u mħabbtin mill-ispirti mniġġsa li kultant jieħdu r-riedni f’idejhom, anke fi żmienna, u jaħsbu li qed imexxu huma. San Luqa jurina kif Ġesù ried u għadu jrid li tkun il-Knisja tiegħu f’kull żmien, mibnija minnu f’għaqda mal-Missier magħmula minn nies li huwa għażel, anke dak li jittradih, minn kull ġens u poplu, fil-wita, dawk li jimxu warjah u dawk li huma mxennqa għall-kelma u għall-fejqan tiegħu. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 11 ta’ Settembru 2018”