L-isqof Mario Grech fuq l-Għolja tal-Karmelu, fl-ewwel jum tal-Pellegrinaġġ Djoċesan fl-Art Imqaddsa

Il-Ħamis 13 ta’ Settembru 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Kunvent tal-Karmelu Pellegrinaġġ Djoċesan fl-Art Imqaddsa, fis-Santwarju fuq l-Għolja tal-Karmelu, Iżrael. Continue reading L-isqof Mario Grech fuq l-Għolja tal-Karmelu, fl-ewwel jum tal-Pellegrinaġġ Djoċesan fl-Art Imqaddsa

Ix-Xahar tal-Ħolqien 2018. Messaġġ mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna (Lq:16:10)

Hi ħaġa tassew nobbli li wieħed iħabrek biex jieħu ħsieb tal-ħolqien b’għemejjel ċkejkna ta’ kuljum … bħal meta wieħed jevita l-użu ta’ materjal tal-plastik jew tal-karta, inaqqas il-konsum tal-ilma, jifred l-iskart, isajjar biss dak li jaħseb li jiflaħ jiekol, jittratta b’għożża l-ħlejjaq ħajjin l-oħra, jinqeda bit-trasport pubbliku jew jaqsam l-istess karozza ma’ iktar minn persuna waħda, jiżra’ s-siġar, jitfi dwal mixgħula għalxejn, u ħafna iżjed.” (Laudato Si`, par.211) Continue reading Ix-Xahar tal-Ħolqien 2018. Messaġġ mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Il-Papa jsejjaħ il-Konferenzi Episkopali madwar id-dinja kollha dwar it-tema tal-abbużi

Il-Ħamis 13 ta’ Settembru 2018: Il-Kunsill tad-disa’ kardinali dalgħodu tenna “Solidarjetà sħiħa” lill-Papa, b’referenza għal dak li ġara fl-aħħar ġimgħat. Fi stqarrija għall-istampa mill-Kamra ta’ l-Istampa, fl-aħħar tas-C9, tħabbret laqgħa minn Francis mal-Konferenzi tal-Isqfijiet minn madwar id-dinja biex jitkellmu dwar l-abbuż tat-tfal u l-adulti. Continue reading Il-Papa jsejjaħ il-Konferenzi Episkopali madwar id-dinja kollha dwar it-tema tal-abbużi

L-istil tan-nisrani hu l-ħniena

Il-Ħamis 13 ta’ Settembru 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu l-Papa Franġisku ċċelebra l-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta fejn waqt l-omelija fakkar li l-Insara m’għandhomx jimxu wara l-ispirtu tad-dinja imma għandhom jgħixu l-‘ġenn tas-Salib’. Continue reading L-istil tan-nisrani hu l-ħniena

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 14 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3:14-17

Fis-satra tal-lejl Nikodemu jfittex lil Ġesù u Ġesù, fis-satra tal-lejl jikxef l-ikbar sigriet li ġab miegħu.

Mosè refa’ s-serp tal-bronż fid-deżert għax il-poplu dineb, gerger kontra Alla għax ma baqax jafdah, daħal f’ruħu d-dubju dwar l-intenzjoni ta’ Alla. Ġesù jintrefa’ bħas-serp fid-deżert għax Alla ħanin u fih merfugħ juri li jżomm kelmtu. Ġesù huwa d-dawl fil-lejl ta’ Nikodemu, u merfugħ isir id-dawl li jiġbed lill-bnedmin kollha lejh. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 14 ta’ Settembru 2018